V niektorých príspevkoch na sociálnych sieťach sa spochybňuje zmluva na monitorovanie verejných informačných zdrojov, ktorú mesto podpísalo so spoločnosťou Slovakia Online. Obyvateľom sa podsúvajú nepodložené informácie, že monitorovanie médií má slúžiť na monitorovanie „oponentov“.

Tieto zavádzajúce informácie nie sú pravdivé. Mesto túto službu nevyužíva na sledovanie „oponentov“, ale preto, aby zistilo celkový mediálny obraz mesta, mestského úradu a verejne činných osôb, ktorý je dôležitý pre budovanie pozitívneho obrazu mesta a získanie spätnej väzby od občana. Aj týmto spôsobom zvyšuje mesto svoju transparentnosť.

Monitorovanie médií a ostatných verejných informačných zdrojov je prirodzenou potrebou spoločností a inštitúcií. V súčasnosti monitoring médií využívajú desiatky subjektov štátnej správy a samosprávy od ministerstiev až po mestá a obce na celom Slovensku.

Služba zahŕňa denný off-line monitoring elektronických médií, portálov a printov, týkajúci sa tématiky a kľúčových slov samosprávy, prepisy úplného znenia príspevkov a relácií rozhlasového a televízneho vysielania, online prístup do klientskej databázy v sume 100,- EUR /mesiac.

Text: ms