Mesto Detva obnovuje pomoc seniorom nad 65 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Detva, zároveň nie sú klientmi opatrovateľskej služby a nemajú v meste blízkych príbuzných, ktorí by im nákup vedeli zabezpečiť.

Službu objednávky a donášky nákupu potravín majú nárok využiť okrem seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom v meste Detva rovnako aj ťažko zdravotne postihnutí obyvatelia s trvalým pobytom v meste Detva .

Mesto Detva bude zabezpečovať výlučne donášku základných potravín, hygienických potrieb a liekov do domácnosti.

Základné potraviny, ktorých sa týka nákup: chlieb (krájaný, balený), rožok, mlieko, maslo, jogurt, syrokrém, smotana, šunka balená, paštéta, ryža, cestoviny, zemiaky, cibuľa, jablká, citróny, keks, čokoláda, tyčinky, čaj, káva, cukor, soľ, múka, slnečnicový olej.

Základné hygienické potreby: toaletný papier, papierové vreckovky, zubná kefka, zubná pasta, saponát na umývanie riadu, mydlo, šampón.

Do ceny nákupu bude započítaná papierová taška. Hmotnosť nákupu je najviac 5 kg, hodnota nákupu je najviac 20 eur.

Lieky: Objednávku liekov spracuje zamestnanec MsÚ Detva telefonicky. Senior okrem názvu liekov uvedie aj svoju adresu, telefónne číslo, rodné číslo alebo číslo čiarového kódu e-receptu. Doplatky za doručené lieky prevezme poverený zamestnanec mesta Detva priamo od seniora v hotovosti pri ich odovzdaní.

Postup objednávky

Senior nahlási zoznam požadovaných potravín, hygienických potrieb a objednaných liekov v pondelok alebo vo štvrtok medzi 8.00 a 11.00 hod. telefonicky na čísle: 045/37 00 451 alebo 045/37 00 427, pričom je povinný uviesť: meno a priezvisko a adresu, na ktorú chce doručiť nákup alebo lieky.

Platba a dovoz

Riadne označený zamestnanec mesta Detva navštívi seniora, ktorý si objednal nákup v ranných hodinách nasledujúci deň od objednávky, aby od neho na protipodpis vyzdvihol sumu 20 eur. Následne po nákupe zamestnanec mesta Detva doručí nákup a v obálke aj pokladničný blok a výdavok z prijatej sumy 20 eur. Doručenie nákupu a vrátenie výdavku senior potvrdí podpísaním prijatia nákupu. Akákoľvek nezrovnalosť sa rieši priamo na mieste pri odovzdaní tovaru. Pri prekročení kapacitných možností rozvozu seniora upozorníme už pri objednávke a dostane možnosť doručenia o deň neskôr. Tovar nie je možné vrátiť. V prípade, že z kapacitných dôvodov nebude možné uskutočniť nákup, bude o tom senior informovaný už pri telefonickej objednávke.