Mesto Detva dlhodobo výborne hospodári a má vynikajúce finančné zdravie.

Mesto každoročne hospodári s pozitívnym účtovným výsledkom a rok pravidelne uzatvára s prebytkom hospodárenia. A to aj napriek tomu, že politika mesta v oblasti miestnych poplatkov a daní je založená na čo najmenšom zaťažení obyvateľov. Výška jednotlivých daní a poplatkov totiž ani zďaleka nedosahuje priemer porovnateľných miest. Detva patrí medzi okresné mestá s najnižšími mestskými daňami na Slovensku.

Vysvedčenie nedostávajú len žiaci v škole, ale aj samosprávy. Aj na základe posledného hodnotenia nezávislého ekonomického inštitútu INEKO si mesto Detva za hospodárenie vyslúžilo výbornú známku. Vyplýva to z rebríčka hospodáriacich samospráv, ktorý zostavujú ekonómovia z mimovládnej neziskovej organizácie s cieľom poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení jednotlivých obcí, miest a vyšších územných celkov. Hodnotenie finančného zdravia vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či samosprávam spôsobuje alebo nespôsobuje problémy. Vďaka nemu každý občan môže porovnať snahu jednotlivých primátorov či starostov.

Samospráva za hospodárenie dosiahla výborné známky

Detva sa v rebríčku dlhodobo radí medzi mestá s výborným finančným zdravím, naposledy s hodnotením 5,2. Finančné zdravie je hodnotené číslom od 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie). Počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability, a to celkového dlhu, dlhovej služby, bilancie bežného účtu, záväzkov po lehote splatnosti a záväzkov aspoň 60 dní po lehote splatnosti. Z týchto indikátorov vzíde celkové hodnotenie.

Najvyššiu možnú známku, čiže 6, mesto dostalo za záväzky po splatnosti k príjmom. Výborné hodnotenie 5,4 získalo aj za celkový dlh mesta. Detva patrí medzi najmenej úverovo zaťažené mestá na Slovensku.

Detva sa nachádza nad úrovňou celoslovenského priemeru

Výborné hodnotenie, aké dlhodobo získava detvianska samospráva, nedosahuje viac ako polovica miest na Slovensku. Detva dokonca aj počas koronakrízy dokázala hospodáriť s viac ako milónovým prebytkom.