Mesto Detva v minulom roku hospodárilo veľmi dobre, uzavrelo hospodárenie s prebytkom vo výške viac ako milión eur.

Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Detva za rok 2019 ukázal, že mesto skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 1 206 932 eur.

Aj tento pozitívny účtovný výsledok za rok 2019 môže Detve pomôcť ľahšie prekonať výrazný výpadok dane z príjmov fyzických osôb spôsobený koronakrízou, ktorá zasiahne rozpočty všetkých samospráv. Podľa údajov rady pre rozpočtovú zodpovednosť mesto Detva očakáva výpadok príjmov na úrovni 27 percent, čo je 1,7 milióna eur.

„Za rok 2019 sa mestu podarilo skončiť s prebytkom rozpočtu vo výške 1 206 932 eur a pritom sa nám podarilo zrealizovať aj viaceré veľké investičné akcie, ako napríklad rekonštrukciu budovy Materskej školy na Bernolákovej ulici a Materskej školy na Ulici M. R. Štefánika, rekonštrukciu mestského úradu, výstavbu cyklochodníka, rekonštrukciu priestorov vnútrobloku na Ulici A. Hlinku a ďalšie,“ povedal primátor Ján Šufliarský.

Detva zároveň patrí medzi najmenej úverovo zaťažené mestá na Slovensku.