V júni sa pre časť škôlkarov a školákov skončili koronaprázdniny. Za prísnych bezpečnostných podmienok sa deti vrátili tam, kde v marci nútene skončili.

Meranie teploty

Do materských škôl v Detve nastúpilo minulý pondelok 204 detí. Kritéria ich prijatia určil minister školstva. Deti z rodín, ktoré sú napríklad v karanténe, do škôlky nešli. Ani deti nezamestnaných rodičov alebo matiek na materskej dovolenke nemuseli škôlky prijať. Bez škôlky sa preto v Detve naďalej musí zaobísť 298 detí.

Už len samotný príchod do škôlky bol iný ako v minulosti. Na chodníku pred budovou stáli deti v dvojmetrových odstupoch od svojich kamarátov, kým prišli na rad. Ešte predtým ako sa dostali do tried im zmerali teplotu a vydezinfikovali ruky.

Rodičia museli pri prvom nástupe do škôlky predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Bez rúšok

Kým na ulici mali všetci nasadené rúška, v škôlke ich už deti nemusia nosiť. Škôlka ale musela zabezpečiť, aby lôžka mali od seba vzdialené najmenej jeden meter. Ak to poveternostné podmienky dovoľujú, mala by byť väčšina aktivít organizovaná vonku.

Do škôlok sa vrátili nielen deti, ale aj učitelia, kuchárky, upratovačky… Pracovať začali až potom, keď vyplnili dotazník o svojom zdravotnom stave.

Prevádzka škôlky nesmie presiahnuť deväť hodín denne a v jednej skupine môže byť maximálne 15 detí.

Na kontrole

Dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení v niektorých materských školách osobne preveril aj primátor mesta Ján Šufliarský. Veď mesto je zriaďovateľom nielen základných, ale aj materských škôl.

„Pri kontrole sme nedostatky nezistili, všetky hygienické požiadavky boli splnené,“ doplnil primátor Šufliarský. Pri návšteve v Materskej škole na Bernolákovej ulici mohol skontrolovať aj aktuálny stav budovy po rekonštrukcii, ktorou prešla vlani. 

Do školských lavíc sa v pondelok vrátili aj žiaci I. stupňa základných škôl. V Detve to urobilo 623 zo 749 žiakov prvého stupňa. Nemuseli všetci, rozhodnutie bolo na rodičoch. Pri základných školách platia takmer rovnaké bezpečnostné opatrenia ako v škôlkach. S malým rozdielom – v triede môže byť najviac 20 žiakov.

Text: Milan Suja