Máj mesiac lásky sa tiež spája so zrodom prírody, zelene a neodmysliteľnou súčasťou je stavanie a váľanie stromov „Májov“.

„V tomto roku sa ani jedna zo spomínaných tradícii nemohla uskutočniť za prítomnosti občanov mesta. Spolu s tanečníkmi z folklórneho súboru Detva, aj keď nie pri speve a tanci, ale v tichosti, sme nakoniec tradíciu zachovali,“ povedala riaditeľka Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve Erika Mojžišová.

„Máje“ sa podarilo zvaliť v nedeľu 31. mája 2020 podvečer. Najprv padol „Máj“ na Námestí SNP a následne aj ten pred Domom kultúry A. Sládkoviča.

„Dúfajme, že táto pre kultúru a tradície nepriaznivá doba už pominie a v roku 2021 aj tieto májové tradičné ľudové zvyky v plnej paráde predvedú detvianske folklórne kolektívy za prítomnosti svojich divákov aj s poriadnou májovou veselicou,“ dodala riaditeľka.

Text: ms

Foto: Erika Mojžišová