Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v stredu 3. júna 2020, bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od  8.30 hod. do 16.00 hod. v meste Detva, časť Piešť I.

Zdroj: StVPS