Materská škola A. Bernoláka v Detve po kurze korčuľovania zorganizovala od 30. januára do 3. februára 2017 ďalší kurz a to lyžiarsky. Zima tento rok bola štedrá a nadelila prírode dostatok snehu, ktorý v predchádzajúcich rokoch dosť chýbal.

V spolupráci s pracovníkmi lyžiarskeho strediska sa Materskej škole A. Bernoláka tento rok kurz podarilo uskutočniť na Košútke v Hriňovej. Každý deň malých lyžiarov čakali na svahu rôzne zábavné hry s medveďom Košútkom, ktorý sa deťom znenazdajky ukazoval na svahu, ťapkal si s nimi na vleku a zabával deti rôznymi veselými lyžiarskymi kúskami.

Posledný deň na svahu bol nezabudnuteľný. Všetci prešli zjazdovou dráhou zručnosti, k tomu ešte ohňostroj a odmena, ako ináč, bola kráľovská. Každý lyžiarik po náročnom týždni dostal kráľovskú korunu so znakom Košútky, medailu, diplom a drobnú pozornosť.

Na záver patrí veľké poďakovanie celému pedagogickému personálu, obrovská vďaka patrí ujom vlekárom, záchrannej službe v lyžiarskom stredisku i rodičom zúčastnených detí. Bez týchto skvelých ľudí by lyžiarsky kurz nemal ten správny šmrnc…

Text a foto: Katarína Masárová