Krízový štáb pri Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa v pondelok dohodol na zabezpečení viacerých služieb, ktoré by mali začať fungovať do konca týždňa. Presné termíny a mechanizmus fungovania upresnia.

Karanténne centrá

BBSK poskytne štyri internáty v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia zostať v povinnej karanténe. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet navýšiť.

„Prioritne sem budú umiestňovaní rodinní príslušníci zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby títo neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú karanténne zóny dostupné aj pre širšiu verejnosť,“ informovala hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková. Kraj bude popri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť nového koronavírusu. Využívať chce súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť karanténne centrum aj skôr ako po štrnástich dňoch.

Dobrovoľníci

Samosprávny kraj osloví prostredníctvom stredných a vysokých škôl a organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou, mladých ľudí od osemnásť rokov, aby sa zaregistrovali ako dobrovoľníci – ich úlohou bude v prípade výpadku personálu v zariadeniach sociálnych služieb (z dôvodu ich ochorenia alebo karantény) pomôcť zabezpečiť ich chod.

BBSK osloví zariadenia sociálnych služieb, aby nadefinovali najohrozenejšie pozície a ich počty a vypracuje krízový plán s nasadením zaregistrovaných dobrovoľníkov.

Stráženie detí

Podľa krajskej hovorkyne chce BBSK pripraviť databázu študentov a pedagógov, ktorí sa zaregistrujú ako dobrovoľníci pre službu stráženia detí – tá bude určená pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, lekárov a sestry, policajtov, hasičov či záchranárov, ktorým výkon povolania v čase krízy neumožňuje zostať doma.

„Kraj pripraví online formulár, prostredníctvom ktorého sa budú môcť záujemcovia o takúto službu registrovať a následne zabezpečí sieťovanie dobrovoľníkov so záujemcami o stráženie detí,“ vysvetlila Štepáneková.

Samotné fungovanie služby a maximálne počty detí v jednej skupine odkonzultujú s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Donáška potravín

BBSK vytvorí call centrum pre seniorov, kde budú môcť nahlasovať svoje požiadavky na zabezpečenie nákupov potravín a liekov, aby ako najohrozenejšia skupina nemuseli opúšťať svoje domovy. Zároveň bude spolupracovať priamo s obchodnými reťazcami s cieľom zadať objednávku online. „Oni ju pripravia a pomocou vozového parku, ktorý má kraj k dispozícii, ju privezieme priamo k seniorom. Pred spustením služby BBSK ešte zabezpečí dostatok ochranných pracovných pomôcok pre ľudí, ktorí ju budú zabezpečovať,“ doplnila hovorkyňa.

Ochranné rúška

Kraj taktiež zabezpečí ochranné rúška pre zamestnancov kraja a zamestnancov ďalších organizácií, ktorých služby si objednáva v nasledovnom poradí: zariadenia sociálnych služieb, ambulantní lekári, šoféri autobusov prímestskej dopravy a ostatní zamestnanci.

Pre potreby samosprávneho kraja šije od pondelka rúška sociálny podnik vo Valaskej, pridať by sa k nemu v priebehu týždňa mali niektoré stredné školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Kraj tiež oslovil všetkých pätnásť registrovaných sociálnych podnikov na svojom území s otázkou, či je možné ich prevádzku prispôsobiť na šitie ochranných pomôcok či výrobu ďalších nedostatkových produktov.

„V najbližších dňoch určíme projektových manažérov z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorí budú spolu so svojim tímom a za pomoci externých spolupracovníkov koordinovať pomoc ľuďom, ktorým do života zasiahli preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Je dôležité, aby naša pomoc bola systémová a obyvatelia presne vedeli, ako a kedy sa na nás majú obrátiť,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Text: MS

Ilustračné foto: Pixabay