Mesto Detva cez mestský rozhlas neustále obyvateľov informuje, ako sa majú chrániť. V prípade, že nemajú ochranné rúška, môžu použiť napríklad šály alebo šatky. „Niektorým rizikovým obyvateľom už mesto poskytlo ochranné rúška, “ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.

Aktívni dobrovoľníci v súčinnosti s vedením mesta Detva, jeho zamestnancami a darcami materiálu pokračujú na výrobe rúšok, ktoré sa snažia priebežne ďalej distribuovať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Touto cestou chceme úprimne poďakovať aj pani Marunčiakovej s rodinou, ktorá od začiatku aktívne pracuje na tejto iniciatíve.

Donášková služba pre seniorov

Mesto myslí aj na svojich seniorov, ktorí si nemajú ako nakúpiť potraviny a pomoc im zabezpečuje cez opatrovateľky. „V prvom rade sa to budeme snažiť robiť s našou opatrovateľskou službou a potom aj s ľuďmi, ktorí s nami spolupracujú,“ vysvetlil primátor.

Rómovia zo Štúrovej

Viacerí obyvatelia nás upozornili, že Rómovia žijúci na Štúrovej ulici v Detve rúška nenosia. Na tejto ulici žije asi polovica z 1150 Rómov v Detve. „Ľudia z komunity sú celkom dobre informovaní o hrozbe koronavírusu, ale aj medzi nimi sú bezdomovci, ktorí k správam, odporúčaniam a možnostiam chrániť sa nemajú prístup. Chodíme do komunity a radíme im, čo majú, alebo nemajú robiť, aby zvýšili hygienu, nezdružovali sa… Väčšina z nich to chápe a robia to,“ povedal terénny sociálny pracovník z Detvy Branislav Oláh. Podľa neho je medzi Rómami riziko nákazy nižšie, pretože prevažne žijú izolovane.

Verejné priestranstvá kontrolujú policajti

„Naši terénni sociálni pracovníci, pracovníci sociálneho oddelenia a takisto mestskí policajti dostali pokyny, aby zvýšenú pozornosť venovali aj lokalitám, kde žijú Rómovia. Upozorňujú ich na dodržiavanie hygienických podmienok, vysvetľujú im, ako sa majú chrániť pred koronavírusom,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.

Policajti kontrolujú verejné priestranstvá, parky, športoviská, aby sa na nich ľudia nezdružovali vo väčších počtoch. „V tejto dobe šírime hlavne osvetu, aby sa ľudia sami nenakazili, a aby sa nákaza nešírila ďalej. Rovnako sme urobili opatrenia aj v prípade bezdomovcov.“ Mesto im zabezpečilo prístup k tečúcej vode a základnej hygiene. Policajti ich upozorňujú, aby boli čo najmenej v styku s ostatnými obyvateľmi mesta a aby nikde nechodili bez ochrany tváre. 

Vývoz smetí ide podľa harmonogramu

Zvýšené opatrenia sa dotkli aj Technických služieb, ktoré zabezpečujú vývoz odpadu. „Svoju činnosť vykonávajú podľa stanoveného harmonogramu, všetci pracovníci boli vybavení rúškami a upozornení, ako sa majú chrániť,“ doplnil Ján Šufliarský. Pohromou by bolo, keby sa niektorí dostali do karantény a nemohli by robiť svoju prácu.

Školopovinní

Školy sú zatvorené, no to neznamená, že deti majú prázdniny. Učitelia komunikujú so svojimi žiakmi najmä cez internet, zadávajú im úlohy a testujú ich. Nový typ vyučovania stojí a padá na prístupe k internetu. Nie každý ho doma má. Aj preto majú detvianski terénni sociálni pracovníci o robotu naviac. „Roznášame zošity so zadaniami úloh do rodín, v ktorých deti nemajú prístup k internetu,“ vysvetlila Eva Huboňová z oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve.

Text: Milan Suja a Ján Šiandor