Kampaň pred sobotňajšími voľbami do vyšších územných celkov VÚC sa skončila, plynie volebné moratórium. Propagačné aktivity, ktoré zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov povoľuje, sú 48 hodín pred začiatkom hlasovania a počas volebného dňa zakázané.

Akákoľvek volebná kampaň ku krajským voľbám je od dnešného rána zakázaná. Presne o 7:00 začalo platiť predvolebné informačné moratórium. Predvolebné a volebné informačné moratórium trvá až do skončenia hlasovania, do soboty 9. novembra do 22:00. V praxi to znamená, že 48 hodín pred začiatkom krajských volieb a v deň volieb je akákoľvek volebná kampaň zakázaná.

Počas volieb zákon zakazuje členom volebných komisií a členom odborných sumarizačných útvarov informovať o priebehu a výsledku volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

Volebná kampaň k sobotňajším, v poradí štvrtým voľbám do orgánov samosprávnych krajov, sa podľa zákona začala 17 dní pred začatím volieb, trvala teda od 23. októbra. Obce mali zo zákona na volebnú kampaň do začiatku októbra vyhradiť plochu na vylepovanie predvolebných plagátov. Všetci kandidáti a kandidujúce politické subjekty mali na nich dostať rovnaký priestor.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov  teda ich predsedov a zastupiteľstiev  sa uskutočnia v sobotu 9. novembra od 7:00 do 22:00. V prípade potreby môžu v obciach začať hlasovať aj skôr, všade však budú volebné miestnosti otvorené do 22:00. Ak kandidát na predsedu samosprávneho kraja nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, do 14 dní bude druhé kolo. Náklady na jesenné krajské voľby budú takmer desať miliónov eur.

Akákoľvek kampaň je 48 hodín pred voľbami a v ich čase zakázaná.„Pod tým sa rozumie akékoľvek aktívne pôsobenie kandidáta alebo iných osôb smerujúce k jeho prezentácii,“  Ak máte podozrenie z porušenia volebného moratória, môžete sa obrátiť na políciu.

 

Redakcia DTinfo.sk