Príďte 25. júna 2019 podporiť Petra Káčera, či už ako cyklisti do pelotónu alebo ako diváci pred Dom kultúry A. Sládkovića a k trati pelotónu po meste Detva.

KÁČER NA BICYKLI DETVA 2019

Námestie pred Domom kultúry
A. Sládkoviča

25. jún 2019 od 8.30 hod. – 13.00 hod.

8:30 Jožko Uhrin, fujarista, spevák ľudových piesní

         Detský folklórny súbor Slniečko

9:15 Štart Petra Káčera na etapu po meste Detva

9:15  KALI

9:40 Divadelné predstavenie žiakov ZUŠ

         „Dlhý, široký a bystrozraký“

10:00 Spevácka skupina Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3

10:20 Živý vstup do TA 3

          Súčasťou živého vstupu rozhovor s Usmievankou

10:30 Spevácka skupina Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3

10:50 Tanečná skupina Radosť pri Klube dôchodcov č. 3

           Tanečná skupina Crazy rock

11:10 Živý vstup do TA 3

11:20 Superar – detský spevácky zbor pri ZŠ s MŠ A. Vagača

11:50 Detský folklórny súbor Podpoľanček

12:15 Začiatok živého vysielania v TA 3:                                   

           príchod Petra Káčera do cieľa etapy pred Dom 

           kultúry A. Sládkoviča

12:30 FRAGILE

13:00 Záver

TRASA:

okruh pre deti okolo DK A.S. a veľký okruh od DK A.S. ulicami: M.R. Štefánika, Lúčna štvrť, Partizánska, Sládkovičova, Amfiteáter, Sládkovičova, Nová Ves, Stavanisko, Kostolná, Nová Ves, Nám. SNP – okruh pre deti, Kukučínova, Orlova, Partizánska, Lúčna štvrť, M.R. Štefánika, cieľ pred Domom kultúry A. Sládkoviča.

(Zmena programu vyhradená)

Z podujatia Káčer na bicykli budú zhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré budú zverejnené v masovokomunikačných prostriedkoch mesta Detva www.detva.sk, Detvianskych novinách a ostatných masmédiách. Viac info na www.detva.sk v Ochrana osobných údajov.

Text: Anna Kucejová