Keď svetová ekonomika zažíva ťažké chvíle (Krach na Čínskej Burze) v meste Detva páni poslanci Pavlov, Vrťo a spol. prišli s „úžasným nápadom“. Poslanci v Detve sa rozhodli vybudovať cestu do priemyselného parku Trstená. Za zmienku však stojí fakt, že mestská kasa je prázdna o čom svedčí aj ich najnovší počin, keď chodník na ulici Nová Ves v starej časti Detvy musia rekonštruovať asfaltom a nie dlažbou čo je samozrejme drahšia varianta, pretože nemajú naviac cca 20 000eur aj keď obyvatelia v tejto lokalite zásadne nesúhlasia s touto variantou, ktorú zvolili páni poslanci.

Položím Vám jednoduchú otázku. Keď nemajú poslanci v rozpočte už ani 20 000 eur ako chcú vybudovať cestu, ktorá bude stáť s vykúpením pozemkov a výstavbou cca 1 700 000 eur (milión sedemsto tisíc)? Ďalšia otázka znie. Aký prínos má vybudovanie tejto cesty? No žiadny okrem pomoci pre jedného človeka. Ak čakáme príliv nových pracovných miest je to odvážna a nereálna predstava. A teraz Vám poviem prečo:

Stovky pracovných miest a desiatky firiem si sľubovali od vytvorenia priemyselných zón mestá a obce po celom Slovensku. No viac ako tretina z nich zíva prázdnotou a márne čaká na prvého investora. Inak tomu nie je ani v Detve.

Horšie je, že o plných stavoch však nemôžu hovoriť ani zóny, ktoré už investora majú. Parky môžu mať inžinierske siete, vysporiadané pozemky a v okolí cestu, železnicu či dokonca niektoré letisko, a predsa haly zostávajú prázdne.

Nuž keby bolo tak, všetky vybudované priemyselné parky na Slovensku by boli predsa plné investorov. Hoci je množstvo priemyselných parkov strategicky umiestnených a to lepšie ako park Trstená, majú vybudované prístupové cesty, inžinierske siete dokonca bonusom je aj železničné či letecké napojenie napriek tomu zívajú prázdnotou.

A tu v Detve nám chce niekto tvrdiť, že keď vybudujú jednu cestu za tak obrovské peniaze tak sa sem zrazu budú hrnúť investori? Viete si vôbec predstaviť čo všetko by sa v Detve dalo za túto sumu vyriešiť a vybudovať? Počnúc kanalizáciou, ktorá vytápa bytové domy napr. na ulici Obrancov Mieru a v ďalších bytovkách. Či vykúpenie a vybudovanie chodníkov na Nám. Mieru. Nové parkovacie miesta, detské ihriská, alebo také navýšenie základného imania pre Bytes s.r.o čo robí v porovnaní s týmto smiešnych 30 000 eur a ľudia by nemuseli platiť vyššiu cenu za dodávku tepla…

A o čo tu vlastne v Detve ide a čo sa nám to snažia poslanci podsúvať?

Nie je to len ďalšia služba pánovi Malatincovi, ktorý postavil bez súhlasu stavebného úradu v areáli družstva betonárku a pri dodatočnej legalizácii dostal podmienku vybudovania prístupovej cesty, ktorú podľa mojich vedomostí do dnešného dňa nevybudoval? Ten istý pán Malatinec, ktorý má v rukách CTZ a Bioplynovú stanicu. Ten, ktorému poslúži aj zvýšenie ceny tepla?

Ideme sa teda všetci občania skladať z rozpočtu mesta na cestu, ktorej cena sa odhaduje na (1 700 000 eur)?

Podľa môjho názoru sú to zbytočne vyhodené peniaze pokiaľ mesto nemá závazne potvrdených investorov do tohto priemyselného parku.

Pýtam sa tiež, je potrebné momentálne budovať cestu za tak obrovské peniaze, keď po existujúcej ceste v súčasnosti chodia domiešavače, kamióny so slamou a štiepkou a cisterny do Bioplynovej stanice pána Malatinca? No podľa nových poslancov asi áno, pretože by pán Malatinec musel vybudovať cestu k svojej betonárke na vlastné náklady?

Možno, že jedinou výhodou tohto priemyselného parku Trstená je ten odporný pravidelne sa opakujúci zápach z miestnej Bioplynovej stanice, ktorý otravuje život obyvateľom na sídlisku v Detve. Podľa pánov poslancov je asi tento zápach tou výhodou a tým lákadlom pre nových investorov.

Text: Ján Šiandor