Pán Imrich Murín z Detvy si prevzal cenu ministra dopravy a výstavby za svoj celoživotný prínos v oblasti dopravy.

Vždy usmiaty a obľúbený, tak si ho všetci jeho cestujúci budú navždy pamätať. Tento rok ukončil kariéru ako najstarší vodič závodu v Detve a odišiel na zaslúžený dôchodok. Pán Murín prepravoval svojich cestujúcich na autobuse v Detve neuveriteľných 54 rokov.

Toto uznanie a rezortné ocenenie za dlhoročnú prácu v oblasti dopravy si dňa 09.11.2021 prevzal priamo z rúk štátneho tajomníka ministerstva dopravy a výstavby.

„Som rád, že som mal tú česť odovzdať tieto rezortné ocenenia za dlhoročnú prácu zamestnancom v oblasti dopravy a pôšt. Takéto ocenenia vždy v sebe skrývajú príbehy ľudí, ktorí konkrétnemu segmentu často zasvätili celý svoj profesionálny život. Medzi ocenenými boli vodiči autobusov, vedúci oddelení, ale aj špecialista investičnej prípravy. Všetci títo ľudia sa svojou každodennou prácou zaslúžili o rozvoj dopravy a poštových služieb na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy Ing. Jaroslav Kmeť.

Popri svojej práci šoféra autobusu si pán Murín našiel čas aj na prácu pre občanov a už tretie volebné obdobie zastáva aj post mestského poslanca.