V Detve sa pripravuje komplexná rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna. Mal by tak vznikúť moderný atletický stánok so všetkými potrebnými sektormi pre celé spektrum atletických disciplín. 

K tomuto zámeru už probehlo jednanie mesta Detva priamo s prezidentom Slovenského atletického zväzu Petrom Korčokom, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia športového klubu Detva v pohybe.

Dňa 13.09.2021 navštívili zástupcovia Slovenského atletického zväzu štadión v Detve s cieľom zamerať a spracovať návrh optimálneho riešenia atletických sektorov pre zamýšľanú rekonštrukciu. Tento návrh štúdie je už aj spracovaný a bude slúžiť ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie. 

Predpokladaná cena navrhovaného projektu je na úrovni 700 000,- EUR. Z tohto dôvodu mesto momentálne pracuje na združení finančných prostriedkov z viacerých zdrojov. Na túto komplexnú rekonštrukciu štadióna v Detve by mali byť použité prostriedky od Slovenského atletického zväzu a prispieť by mal aj Banskobystrický samosprávny kraj so spoluúčasťou mesta Detva. 

Spracovanie projektovej dokumentácie ako aj stavebného povolenia by mali začať už začiatkom budúceho roka 2022 a samotná realizácia stavby sa predpokladá v roku 2023.