Jarmok tradičných ľudových remesiel je neoddeliteľnou súčasťou ponuky sprievodných podujatí Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Niektorí, hlavne tí najmenší vidia často prvýkrát ako sa robia korýtka, ako sa vyšíva či drôtuje. Našou povinnosťou je tieto tradície udržiavať a predávať ďaľším generáciam.

Úlohou tohto podujatia bolo aj v dňoch 8. až 10. júla 2016 prezentovať majstrovstvo a šikovnosť súčasných majstrov, ktorí sú pokračovateľmi tradičných remeselníkov, ich majstrovstvo približuje výrobu a remeslá, ktoré boli súčasťou bohatej a pestrej domáckej výroby.

V tohtoročnom jarmoku remesiel sa predstavili viac ako tri desiatky výrobcov, medzi ktorými boli domáci remeselníci: Ján Krnáč, Štefan Fekiač, Jozef Svoreň, Jozef Fekiač, Ján Hodulák a Ján Bariak z Hriňovej.

Šikovné ruky domácich majstrov návštevníkom priblížili aj Detviansky Tulipán a Parta Detva.

Svoje umenie prezentovali najmä výrobcovia ľudových nástrojov: Tibor Kobliček, Alexander Králik ( tohtoročný darca píšťaly do múzea), Jaroslav Škoda (obdaroval múzeum už tretíkrát,) Miroslav Moncoľ, Pavol Bielčík, Jozef Svoreň, Vladimír Grieš a Pavel Tomko.

Záujemcov o hru na píšťalu, fujaru a aj husle bolo aj tohto roku neúrekom, mnohí prichádzajú za ich výrobcami už viac rokov. Pri stánkoch výrobcov možno stretnúť aj množstvo známych osobností kultúrneho a politického života Slovenska.

Rezbársku obec zastupovali a prácu s drevom, okrem spomínaných domácich majstrov, priblížili Slavomír Albert-Havran, Ján MaciakPavol Ferdinandy, Ondrej Benko, Jaroslav Švihra Rudolf Gontko, ktorý počas troch dní neúnavne pracoval a vyrábal zo svoru. Kožušnícku ( aj garbiarsku) obec zastupovali najmä Ľubomír Husárik z Liptovského Ondreja, ktorý spolu s manželkom Zuzanou už po tretíkrát obohatili zbierkový fond Podpolianskeho múzea v Detve výrobkami zo svojej dielne (tohto roku to bola bačovská liptovská šuba), ďalej to boli Ján BariakJán Hodulák, Peter Blaha. Ženskú remeselnícku obec prezentovala pani Anna Suchá z Novej Bane ( bola v Detve poprvýkrát,) ktorá vyrába kožúšky ako súčasť krojov a Marta Kopilcová z Kamenice, ktorá sa venuje tkaniu a spolu s manželom vyrábajú aj krosná ( jej tkané textílie aj tohto roku putovali do zbierky Podpolianskeho múzea).

Nádherný svet detstva veľkým aj malým priblížila svojimi textilnými dielkami Jaroslava Baková z Topolčian, ktorá je ako mnohí z účastníkov jarmoku tradičných remesiel v Detve, registrovaná ako výrobca v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Paličkovaná krása, ktorá vychádza spod rúk Lýdie Dejlovejz Banskej Bystrice, je naozajstnou pastvou pre oči.

Prácu s kovom, drôtom, na jarmoku remesiel prezentovali drotár Jozef Zoller z Leopoldova, Dana Knapcová a Margita Balvínová z Kysúc, zvonkár Stanislav Otruba zo Zázrivej. Pastierske kapsy, tradičné opasky a mnohé ďalšie výrobky priamo pred účastníkmi tvorili aj Ján TurisJán Krnáč ….

Za hrnčiarskym kruhom neúnavne sedel a drobné dielka tvoril Peter Tatárik zo Seliec, ktorý nestíhal predvádzať pre všetkých záujemcov o hrnčiarstvo, začo mali naňho mnohí ťažké srdce.

Text: Eva Chlebová

Foto: Jaroslav Švábenský