„Vláčikom za poznaním!“ je názov projektu, pod ktorým OZ MAGIKOS získalo finančné príspevky na zorganizovanie výletu pre deti, mládež a dospelých s postihnutím z okolia Detvy dňa 18. mája 2016 do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline.

Zrána prišli účastníci výletu – prijímatelia sociálnych služieb obidvoch stredísk DSS a žiaci ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, objednaným autobusom do Čierneho Balogu, kde absolvovali prehliadku múzea Čiernohronskej železnice spolu s krátkou prednáškou o jej vzniku a histórii.

O desiatej sa historickým vláčikom presunuli ku vstupu do Lesníckeho skanzenu, kde mali pre nich členovia OZ Vydra pripravené zábavno-súťažné aktivity. Rozdelení do troch skupín absolvovali zatĺkanie klincov a pílenie dreva na čas, hmatom, čuchom a sluchom skúšali a hádali rôzne predmety vytvorené prírodou i človekom, rozprávali sa o separovaní odpadu, skladali puzzle zvieratiek, či na základe indícií hádali mená zvierat.

Po aktivitách a dobrom obede sa všetci spoločne pustili po jednotlivých stanovištiach horského chodníka. Niektorí si i vzhľadom k fyzickým predispozíciám cestu skrátili, tí odvážnejší prešli Lesnícky skanzen celý.

Vzhľadom k časovému predstihu sa všetci vybrali naspäť k vstupu do skanzenu peši. Tam sa niektorí pri čakaní na vláčik občerstvili pri kofole a káve. Vláčik pre výletníkov prišiel pred treťou a tentokrát aj s historickou – storočnou parnou mašinkou. Do Detvy autobus dorazil po štvrtej a všetci sa plní zážitkov rozišli svojimi vlastnými cestami domov.

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Jana Malatincová
Foto: Jana Puškárová