Spolu nesú meno a hrdosť Detvy, krásu jej tanca, hudby, spevu a krojov, takto už 45 rokov pôsobia generácie členov Folklórneho súboru Detva.

V novembri 2016 starší a mladí členovia súboru pozývajú verejnosť na štyri slávnostné večerné programy s názvom Keď sa my zídeme …

S hrdosťou a s radosťou sa s tradíciami podelia v sobotu 4. novembra, v nedeľu 5. novembra a ďalší piatok večer 11. novembra o 18.00 h. v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve.

V sobotu večer 12. novembra sa zídu o 17.00, aby vystúpením poctili bývalých členov súboru a vzácnych pozvaných hostí.

Predpredaj vstupeniek na programy je v pokladni Domu kultúry A. Sládkoviča.

Folklórny súbor Detva je najstarší medzi folklórnymi súbormi v meste pod Poľanou.

Vznikol v januári 1971 po úspešnom a už piatom ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou.

foto: Vo Francúzsku s ľudovou hudbou Ďatelinka

V tých časoch sa v Detve narodila aj známa a chýrna ľudová hudba Ďatelinka s primášom Ondrejom Molotom.

V bývalom tanečníkovi Lúčnice, Vladimírovi Polívkovi, súbor v časoch vzniku získal prvého umeleckého vedúceho a manželka Irena Polívková bola prvou krojárkou. Jej šatnica ľudového odevu slúži dodnes. Zriaďovateľom súboru je Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve.

foto: Vladimír Polívka vo Francúzsku

Zlatá kniha histórie súboru za štyri desaťročia popísala veľa stránok a dnes uchováva bohatú históriu tradovanej detvianskej nátury. Do nej je vpísaný nekončiaci zoznam mien. Prvá strana začínala s menami ako Veronika Golianová a Jozef Rybár.

Neukončený zoznam nateraz uzatvárajú dnešní speváci a speváčky, tiež členovia ľudových hudieb pod vedením Jaroslava Hazlingera, v mladších rokoch aj Tomáša Boráka a dnešní mladí tanečníci…

Folklórny súbor už 24 rokov obdivuhodne vedie umelecká vedúca choreografka Emília Sekerešová. Ona stojí za zrodom a rozkvetom nielen viacerých chlapčenských a dievčenských talentov ale i naštudovaných programov.

Ich typickou súčasťou bývajú často podpolianske Rozkazovačky ako voľná improvizácia a predvádzanie sa chlapcov pred muzikou, odzemky či dievčenské kolesá.

V súčasnom tíme vedenia súboru je aj Katarína Hrončeková, Lucia Chebeňová a Milan Fašanga.

Detvianske holé pupky, zaiste, len tie mužské, vďaka FS Detva obdivovali aj v zahraničí. Vo Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Rusku, Srbsku, Taliansku, Česku, Alžírsku, Švédsku, Švajčiarsku, Grécku, Turecku, Macedónsku, Španielsku.

Tento rok 9. augusta sa vrátili z Medzinárodného festivalu Buzau v Rumunsku, kde získali cenu Excelence Aevard, ktorou sa stali laureátom medzinárodného festivalu.

Súbor získal hlavnú cenu v Národnej súťaži rozhlasových nahrávok Grand prix Svetozára Stračinu, sólistov zdobí cena Laureát v republikovej súťaži Hudobný folklór – heligonkára Jána Murína, sólistu tanečníka Petra Babica, finalistkou Hudobný folklór bola speváčka Anna Klimová, ženská spevácka skupina FS Detva získala Zlaté pásmo.

foto: Dúbravy, bitka

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Emílie Sekerešovej