Pre pacientov z okresu Detva je po novom k dispozícii aj utorok, ako ordinačný deň so zameraním na internú medicínu. Pôvodný ordinačný deň štvrtok so zameraním na kardiológiu zostáva. MUDr. Kašicová pre pacientov, ktorí navštívia jej ambulanciu v Detve upravila ordinačné hodiny nasledovne:

Utorok – od 8.00 h. – 11.30 h. a od 12.00 h. – 15.30 h.
Administratívna práca ambulancie je v tento deň od 15.30 h. do 16.30 h.

Štvrtok – od 8.00 h. – 11.30 h. a od 12.00 h. – 16.00 h.
Administratívna práca ambulancie v tento deň je od 16.00 h. do 17.00 h.

Pacienti sa môžu objednávať na pôvodných telefonických kontaktoch u sestry Renaty Mistríkovej na 0918 996 242, 0911 230 397.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková