Žiaci Spojenej školy – Obchodnej akadémie v Detve sa od 16. 09. do 01. 10. 2016 zúčastnili dvojtýždňovej odbornej stáže v metropole západných Čiech Plzni. Jedenásť žiakov tretieho ročníka praxovalo dva týždne v cestovnej kancelárii, turistickom informačnom centre, krajskom úrade a regionálnej hospodárskej komore.

Počas praxe si pod dohľadom mentorov zdokonalili odborné vedomosti a zručnosti v oblasti obchodnej korešpondencie, kancelárskej práce, marketingu, účtovníctva a pod. Popri práci im hostitelia zo Strednej odbornej školy obchodu, úžitkového umenia a dizajnu pripravili bohatý kultúrny a zábavný program. Najväčší úspech malo divadelné predstavenie a návšteva metropoly Česka Prahy. Navštívili tiež Západočeské múzeum, Pivovarské múzeum a podzemie, Múzeum plzenského Prazdroja a Loosove ateliéry. Mali tiež možnosť spoznať zaujímavosti Plzenského kraja, kde navštívili hrad Horšovský Týn, Velhartice, zámok Červené Poříčí, Karlove Vary, Domažlice, Mariánsku Týnicu, kláštor Plasy či Kladruby. Popoludňajší a večerný program vyplnili návštevou ZOO, akvaparku a návštevou hokejového stretnutia.

 
Na záver prevzali žiaci z rúk riaditeľky školy certifikáty, Europassy mobilita doklady ECVET o prenose kreditov v odbornom vzdelávaní v rámci mobilitných projektov. Vďaka tejto stáži si žiaci obohatili svoje vedomosti, precvičili zručnosti a komunikáciu s ľuďmi, spoznali nový kraj a pamiatky.

Text: Valéria Čiamporová