Mesto Detva nastavilo postup nákupu potravín a hygienických potrieb pre seniorov.

Objednať si ho môže senior nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Detva spĺňajúci aspoň jednu z nasledovných podmienok: je imobilný, osamelý, s nepriaznivým zdravotným stavom a odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby.

Mesto sa sústredí na dovoz základných potravín a hygienických potrieb v sume najviac 20 eur, pričom hmotnosť jedného nákupu by nemala presiahnuť 5 kilogramov.

Základné potraviny, ktorých sa týka nákup: chlieb (krájaný, balený), rožok, mlieko, maslo, jogurt, syrokrém, šunka balená, paštéta, ryža, cestoviny, zemiaky, cibuľa, jablká, keks, čokoláda, tyčinky, instantná (sáčková) polievka, čaj, káva, cukor, soľ, múka, slnečnicový olej.

Základné hygienické potreby: toaletný papier, papierové vreckovky, zubná kefka, zubná pasta, saponát na umývanie riadu, mydlo, šampón.

Do ceny nákupu bude započítaná igelitová taška. Hmotnosť nákupu je najviac 5 kg, hodnota nákupu je najviac 20 eur.

Postup objednávky

Senior nahlási zoznam požadovaných potravín v pondelok alebo vo štvrtok medzi 8.00 a 11.00 hod. telefonicky na čísle: 045/37 00 427 alebo 045/37 00 430, pričom je povinný uviesť: meno a priezvisko a adresu, na ktorú chce doručiť nákup.

Platba a dovoz

Riadne označený zamestnanec mesta Detva navštívi seniora, ktorý si objednal nákup v utorok alebo v piatok v ranných hodinách, aby od neho na protipodpis vyzdvihol sumu 20 eur. Následne po nákupe zamestnanec mesta Detva doručí nákup a v obálke aj pokladničný blok a výdavok z prijatej sumy 20 eur. Doručenie nákupu a vrátenie výdavku senior potvrdí podpísaním prijatia nákupu. Akákoľvek nezrovnalosť sa rieši priamo na mieste pri odovzdaní tovaru. Pri prekročení kapacitných možností rozvozu seniora upozorníme už pri objednávke a dostane možnosť doručenia o deň neskôr. Tovar nie je možné vrátiť.

Text: ms