Materská škola Antona Bernoláka v Detve už niekoľko rokov pracuje s projektom pod názvom „Prvé kroky v prevencii drogových závislostí“.

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu mesta Detva sme tento školský rok projekt doplnili o nový materiál a mohli dňa 4. 6. 2015 pre všetky deti materskej školy zahrať divadielka, ktoré poukazovali na drogy, aké sú ich účinky a prečo sú nebezpečné.

Prostredníctvom divadelných predstavení sa takto učiteľka Oľga Poliačiková a riaditeľka Katarína Masárová viac priblížili k detskej mentalite, aby dieťa bolo schopné dané informácie čo najlepšie pochopiť.

Zahrali si divadielka

Každé divadielko bolo zamerané k danej téme. Divadielko „Ako včielka Želka zachraňovala les“ sa venovalo fajčeniu. Tému alkoholu zase zachytilo divadielko pod názvom „Včielka Želka a pivný pohár“. A divadielko „Ako Včielka Želka maškrtila“, priblížilo tému sladkostí. Počas divadielok sa deti aktívne zapájali do diania a navzájom sa dopĺňali. Nakoniec si všetci spoločne zaspievali pesničku a zatancovali si.

Projekt prevencie drogových závislostí mal v Materskej škole Antona Bernoláka medzi deťmi mimoriadny úspech. Tento interaktívny prostriedok komunikácie s deťmi má veľký vplyv na pozitívne vnímanie detí a ich preventívnu výchovu v oblasti drogových závislostí. Jednotlivé divadielka prinášali deťom radosť a ich dej a interpretácia vyvolávali u nich pocit prezentovať sa prostredníctvom hudobného aj tanečného prejavu.

dr