V utorok 23. júna sa v obradnej a zasadacej sieni mesta Detva uskutočnilo prijatie 75-ročných jubilantov, primátorom mesta, ktoré organizuje mesto pravidelne každý polrok.

Zo 48 pozvaných sa zúčastnilo 26 jubilantov: Mária Mikušová, Vilma Chamulová, Ján Farkaš, Marta Melichová, Štefan Matuška, Mária Valocková, Mária Kubicová, Jozef Olšiak, Mikuláš Stehlík, Marta Raganová, Anna Hríbiková, Ján Janovčík, Emil Oravec, Mikuláš Vreštiak, Amália Šufliarska, Alojz Klčo, Imrich Lalík, Martin Rovňan, Ján Kmeť, Július Zdechovan, Milan Rajtár, Ivan Spišiak, Anna Havlínová, Jozef Nosáľ, Alžbeta Mojžišová a Anna Jasíková.

Oslávenci si prevzali z rúk primátora darček a kvietok a zapísali sa do pamätnej knihy.

Aj si spolu zaspievali

Slávnostnú chvíľu umocnil aj pekný kultúrny program, v ktorom jubilantov pozdravili členovia Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsZ, Jožko Uhrin a Anka Hudecová, ľudová hudba Tomáša Boráka a speváčky z detského folklórneho súboru Ratolesť.

Po slávnostnom obrade sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti mestského úradu posedenie jubilantov, na ktorom si zaspomínali na rôzne chvíle zo svojho života a spoločne si aj zaspievali obľúbené ľudové piesne. Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov života im prajeme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody v kruhu rodiny, blízkych a priateľov.

75