Detvianska samospráva sa pripravuje na druhú etapu revitalizácie vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku. „Mesto poslalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, momentálne je hodnotenie žiadosti poskytovateľom. Tým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ uviedol primátor Ján Šufliarský.

Ako dodal, vo vnútrobloku plánujú sadovnícke úpravy. „Vytvorí sa oddychová zóna, kde budú sedenie, zeleň a kríky, a taktiež stretávacia zóna, ktorá bude doplnená o lavičky a stoly,“ zhrnul s tým, že vzniknú aj viacúčelová hracia plocha a detské ihriská. Pribudne aj chodník pre pohybové aktivity určený napríklad pre korčuliarov. „Naplánovaná je aj obnova existujúcich chodníkov, ako aj priestoru pre odpadkové koše vrátane rekonštrukcie piatich schodísk,“ pripomenul. Projekt počíta aj s doplnením mobiliáru ako sú odpadkové koše a lavičky. „Ide o prirodzené pokračovanie prvej etapy revitalizácie vnútrobloku, čím sa vytvorí ucelený kultivovaný priestor a oddychová zóna nielen pre komunitu, ale aj pre návštevníkov mesta,“ zdôraznil.

V rámci prvej etapy na ulici Andreja Hlinku vznikol aj verejný priestor medzi bytovými domami. Pre deti a ich rodičov funguje od leta 2019. Pribudli tam hojdačky, lezecká stena, kvety, lavičky či ihrisko na cvičenie s vlastnou váhou. Na financovanie tohto projektu mesto získalo dotáciu z fondov Európskej únie.

Riešená oblasť 2. etapy revitalizácie A. Hlinku