Zo starej schátranej budovy CvČ na Ulici Obrancov mieru v Detve vzniklo úplne nové Komunitné centrum, v ktorom nájdu priestor pre svoje aktivity všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.

Budovu zrekonštruovaného Centra voľného času slávnostne otvorili v pondelok 12. júla Stavebné práce boli ukončené ešte vlani, no na otvorenie budovy doteraz neboli pre epidémiu vhodné podmienky.

„Kolaudácia bola vlani koncom augusta, no protiepidemiologické opatrenia nám neumožňovali priestory centra naplno otvoriť. Druhým dôvodom bolo, že sme tu zriadili mobilné odberové miesto na testovanie našich občanov, ktoré slúžilo do konca júna,“ vysvetlil dôvody primátor mesta Ján Šufliarský krátko po tom ako symbolicky odovzdal kľúče od budovy riaditeľke CVČ Trend Yvete Unterfrancovej.

Spolu s CVČ Trend budú priestory slúžiť dennému stacionáru, dvom denným centrám seniorov a Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Detve. „Budovu sme komplexne zrekonštruovali, aby sme pripravili lepšie podmienky nielen pre naše deti a mládež, ale aj pre našich seniorov a zároveň aby sme rozšírili sociálne služby. Miestnosti môžu využívať pre bežnú klubovú činnosť a stretávanie sa alebo aj organizovať rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia,“ doplnil primátor.

Už od januára funguje v budove denný stacionár, ktorý pomáha hendikepovaným obyvateľom a seniorom. Tento dáva možnosť starším seniorom, ktorí už potrebujú každodennú spoločnosť, aktívne a príjemne stráviť denný čas, kým sa ich blízki a rodinní príslušníci vrátia z práce. Na poschodí bude mať svoje priestory Centrum voľného času Trend a ďalšie organizácie pre deti a mládež.  Naprojektované sú tu kancelárie, sklad a triedy, obslužné miestnosti a archív. Taktiež šatne pre mužov a ženy so sociálnym zázemím, krojáreň, klubovňa a priestranná tanečná sála. Súčasťou objektu je aj prekrytá terasa. Celková úžitková plocha objektu je viac ako tisíc metrov štvorcových.

Nový priestor dostala aj Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Detve. Jej predseda Emil Vrťo otvorenie CVČ privítal. „Miestnosť nám bude slúžiť na stretnutia členov výboru ale napríklad aj na besedy so spisovateľmi či iné komornejšie akcie. Keď nás bude viac, využijeme zasadačku,“ doplnil.

Popoludnia budú v budove patriť najmä krúžkovej činnosti CVČ. „Máme tu detský folklórny súbor Podpoľanček, ktorý bude naplno využívať tanečnú sálu. Chceme tu tiež moderný tanec, výtvarný krúžok, šikovné ruky a vracajú sa aj šachisti. Samozrejme za predpokladu, že bude v krajine priaznivá epidemiologická situácia,“ povedala riaditeľka CVČ Trend Yveta Unterfrancová. Podľa nej musia byť nové priestory využívané od ôsmej ráno do siedmej večer. Aj preto chce od septembra dopoludnia vyhradiť pre materské centrum. Bude určené pre mamičky s deťmi, ktoré ešte nenavštevujú materské školy na adaptáciu detí, aby si zvykali na rovesníkov. Takisto si tu matky môžu prebrať svoje problémy a vymieňať skúsenosti.