Mesto Detva, pri príležitosti 380. výročia založenia Detvy, pozýva obyvateľov a hostí na trojdňový program Dní mesta Detva 2018 od 5. do 7. októbra 2018.

Okrem hlavného programu bude počas soboty a nedele v Detve sprístupnených viacero výstav, prezentácií a workshopov.

Trojdňové slávenie jubilea Detvy sa začne v piatkový podvečer v Dome kultúry A. Sládkoviča. O 16.00 h. tu začne slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve, počas ktorého mesto odovzdá tri ceny mesta Detva trom jubilujúcim záujmovým kolektívom.

Prvým kolektívom je Cirkevná dychová hudba, ktorá v roku 2018 oslavuje 100 rokov pôsobenia v Detve. Svojou hudbou sprevádzali všetky veľké cirkevné slávnosti no neraz i rozveseľovali rôzne občianske a rodinné udalosti. Druhú cenu mesta odovzdajú Detvianskemu ľudovému umeniu, ktoré 50 rokov pokračuje v rodinnej tradícii Veroniky Golianovej a do dnešných dní okrem iného udržiava a vyučuje výšivku krivou ihlou. Tretie ocenenie dostane 50 ročná Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Detve 26 – 16, za ich za dlhodobú činnosť v oblasti záhradkárskych aktivít, ekologického povedomia a starostlivosti o životné prostredie.

Následne primátor odovzdá desiatim oceneným osobnostiam Detvy ceny primátora a jednu cenu udelia in memoriam. V tento večer, pri príležitosti 380. výročia založenia mesta uvedú do života publikáciu Detva Monografia mesta.

V sobotu ráno o 9.30 h. si Detva a hostia pripomenú už 74. výročie jedinečnej a na Slovensku jedinej partizánskej prehliadky, ktorá sa 1. októbra 1944 konala práve v Detve. Na programe, ktorý bude na po tejto udalosti pomenovanej Partizánskej ulici, spolupracujú viaceré inštitúcie, medzi ktorými Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, klub vojenskej histórie, dychová hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky a účasť budú mať i zahraniční hostia. Od 9.15 h. do 10.15 h. časť Partizánskej ulice z dôvodu konania spomienkového podujatia pre motorové vozidlá uzavretá.

O 11 tej hodine primátor mesta Ján Šufliarský oficiálne otvorí Detviansky jarmok na hlavnom námestí v historickej časti Detvy. Na námestie vmašírujú obľúbené mažoretky a potom až do večera bude námestie napĺňať hudba, spev a trhovníci, ktorí ponúknu občerstvenie, sladké, mäsové i tekuté a rôzne darčekové i úžitkové tovary.

O 14tej hodine odštartuje obľúbená Retro jazda 2018. Účastníci sa prejdú ulicami historického mesta na starých bicykloch a motocykloch, poobliekaní do retro odevov a odevných doplnkov. Do podujatia sa môže zapojiť ktokoľvek. Program dní mesta bude pokračovať vystúpeniami populárnych kapiel až kým sa zotmie. O 21.30 h. si Detvania na námestí ohňostrojom pripomenú 380. výročie mesta a tým sa sobotňajší program ukončí.

Nedeľný program sa začne o 10.30 h. vo Farskom kostole sv. Františka Assiského slávnostnou svätou omšou pri príležitosti sviatku patróna farnosti a Detvy, Františka z Assisi. Na námestí bude trhový ruch dopĺňať divadielko pre deti, vystúpenie speváckej skupiny Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3 a výraznou bodkou za jubilejnými Dňami mesta Detva bude program A ty Detva biela. Program sa začne o 14tej hodine, účinkovať v ňom budú folklórne kolektívy z Detvy všetkých vekových kategórií, od najmenších, štyroch detských folklórnych súborov až po skupiny tých zrelších folkloristov. Program nesie meno piesne, ktorá rozpráva príbeh o bielych krojoch Detvanov a Detvaniek a ich tradíciách, ktoré si ctia a uchovávajú až dodnes.

Program Dni mesta Detva 2018 tu.

Text: Zuzana Vrťová