Vážení obyvatelia okresu Detva.

Po zverejnení článku DTonline, pod ktorým je podpísaný Jozef Pavlov, som sa, ako poslanec BBSK, rozhodol zareagovať.

Vždy som komunikoval s novinármi korektne a keď ma požiadali o informácie, ako svojho zvoleného zástupcu za okres Detva, vždy som odpovedal na jednotlivé otázky písomnou alebo ústnou formou.

Ak sa pán Pavlov rozhodol písať o práci poslancov za príslušný okres, mohol nás pokojne požiadať o vyjadrenie. V tomto prípade sa tak nestalo a tento článok nemá zjavne s novinárskou etikou nič spoločné.

Keďže som sa o našej poslaneckej práci dozvedel z DT Online, dovoľujem si aj ja využiť tento priestor na poskytnutie reakcie.

Nie som členom redakčnej rady novín a videl som ich až vo finálnej podobe v mojej schránke. Zarazilo ma, akou formou boli informácie podané obyvateľom jednotlivých okresov. Určite v globále v dobrej vôli chceli informovať, koľko peňazí vedenie BBSK poskytlo, keďže o. i. sa v texte uvádza:

„Keď som sa lepšie pozrel na jednotlivé investície, neveril som vlastným očiam. Naši traja poslanci vo VÚC získali z celkovej sumy 5 894 864 eur len 4 tisíc eur. A to na elektrický varný kotol v DSS Hriňová. Myslím, že aj DSS v Detve-Piešti, či obe stredné školy v Detve by si zaslúžili investície. Snáď bude naša trojica v župnom zastupiteľstva za nás bojovať v ďalších 4 rokoch funkčného obdobia viac.“

Áno, kraj vyčlenil sumu, ktorú uvádza pán Pavlov. Autor textu zrejme nemá vedomosť o tom, že regionálna politika je vec kompromisov, porozumenia, rešpektovania a hľadania riešení medzi poslancami jednotlivých okresov a vedením župy. My, poslanci BBSK za okres Detva, zastupujeme prioritne obyvateľov nášho okresu.

Musíme ale pozerať na kraj ako celok, rozdeľovať finančné prostriedky do rozvoja celého kraja, prihliadať na niekoľko dôležitých skutočností a každú investíciu preto posudzujeme individuálne. Poslanci BBSK vždy hľadajú spoločné riešenia, ako do každého okresu proporčne rozdeliť finančné prostriedky na rôzne účely.

V rozpočte a registri investícií sa ráta s pomerne veľkou finančnou čiastkou pre okres Detva, o ktorej pán Pavlov vedomosť nemá. Možno potom, keď dané finančné prostriedky prídu do nášho okresu, pochopí  aj to, prečo sme, celkom logicky, nežiadali vedenie BBSK o ďalšie financie pre okres Detva.

Domnievam sa, že by to nebolo spravodlivé voči iným okresom kraja. Pokiaľ by si pán Pavlov prečítal noviny NÁŠ kraj naozaj pozorne, na ďalšej straneje informácia o projekte modernizácie praktického vyučovania v Spojenej strednej škole v Detve.Projekt je realizovaný cez IROP a BBSK sa na ňom podieľa sumou 72 313 eur. Celková cena projektu je cca 1 400 000 eur.

Ďalej pán Pavlov uvádza, že okres Detva nemá  žiadnu kultúrnu inštitúciu, na ktorú by detvianskemu okresu mohol samosprávny kraj prispieť. Ako kultúrny pracovník a predseda komisie kultúry ZBBSK som túto tému s poslancami za okres Detva vždy riešil a to ešte za vedenia Vladimíra Maňku, kde sme podporu nenašli. Riešime ju dodnes a táto téma stále rezonuje nielen u poslancov Detvy, ale aj okresu Poltár, ktorí tak isto nemajú žiadnu kultúrnu inštitúciu  zriadenú krajom.

Aj dnes apelujeme na súčasné vedenie kraja, s požiadavkou zriadiť v našom okrese kultúrnu inštitúciu a robíme maximum pre to, aby sa nám to podarilo.

Schválené prostriedky do okresu Detva:

V zmysle VZN 31/2015

Obec Kriváň; rok 2018-Technický detský náučný chodník 9710 eur

V zmysle VZN č.33/2017

OZ Podpoľanie; rok 2018 – Regionálny produkt Podpoľania otvára svoje brány 2970 eur

V zmysle VZN č.25/2014 poslanci za okres Detva na rok 2018 rozdelili do okresu rôznym inštitúciám 40 000 eur.

Zoznam schválených investícií akcií podľa registra investícií BBSK

Doprava 2018

II/591 Kríž I/16 Horný Tisovník: 48 800 euro

III/ 2710 Čechánky Látky/rekonštrukcia cesty: 51 200 eur

Doprava 2017

II/526 Stará Huta – Podkriváň vybrané úseky: 128 707 eur

II/ 591 Vígľaš – Hr.okres VK – Tisovník kopec: 183 527 eur

III/ 2695 Podkriváň spojka: 79 491 eur

III/2692 Stožok spojka: 13 321 eur

III/ 2691  Slatinské lazy – Klokoč: 17 490 eur

II/2463 Záježová Slatinské Lazy /úsek Lohyňa/: 8 408 eur

Školstvo  2017

Spojená škola v Detve- vybudovanie svetlíkov: 8651 eur

Školstvo  2018

Spojená škola v Detve – rekonštrukcia strojovne sekundárnych rozvodov tepla: 57 600  eur

Spojená školav Detve – modernizácia praktickéhovyučovaniav Spojenej školev Detve: 72 213 euro

Domovy sociálnych služieb 2017

DSS Detva – vybudovanie ČOV: 78 812 eur

DSS Detva – profesionálna práčka pre stredisko Piešť: 4940 eur

DSS Detva – elektrická trojrúra: 2850 eur

DSS Detva – elektrický sporák: 2540 eur

DSS Detva – umývačka riadu: 2520 eur

DSS Detva – elektrický varný kotol: 2010 eur

DD/DSS Detva – žehlič prádla: 5140 eur

Domovy sociálnych služieb 2018

DSS Detva – profesionálna práčka: 4000 eur

DD/DSS Hriňová – elektrický varný kotol: 4000 eur

DD/DSS Hriňová: 4000 eur

DD/DSS Hriňová: 4000 eur

Vážení obyvatelia okresu Detva, verím, že som vám podal podrobné vysvetlenie k článku, ktorý sa dotýka práce poslancov za okres Detva, s cieľom prispieť k skvalitneniu života v našom regióne.

Práve v týchto jesenných dňoch sa pripravuje rozpočet na rok 2019, kde samozrejmebudeme hájiť  potreby okresu Detva .

Prajem vám všetko dobré.


Text: S úctou Roman Malatinec, poslanec BBSK