Výberová komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na základe výberového konania určila dňa 10. septembra 2018 spoločnosť RC&T Detva, s. r. o. ako poskytovateľa pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre okres Detva.

Uvedený poskytovateľ pevnej ambulantnej pohotovostnej služby spustí prevádzku služby v zákonom stanovenej lehote do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v meste Detva v zdravotníckom zariadení Rescuemed na Záhradnej ulici č.857/3 pre spádovú oblasť okresu Detva.

Primátor mesta Ján Šufliarský v spolupráci s primátorom Hriňovej Stanislavom Horníkom a starostami ostatných obcí okresu Detva viackrát apelovali Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a vyvinuli konkrétne kroky pre obnovenie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, ktorá bola pozastavená od 1. januára 2018. Primátorov a starostov v tomto podporil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Text: Zuzana Vrťová
Foto: ilustračné, www.rescuedetva.sk