Igor Kovačovič je známym slovenským choreografom a dlhoročným kultúrno-osvetovým pracovníkom. Má rád Slovensko – svoju rodnú krajinu, rodnú reč, ľudí aj dedičstvo svojich predkov. Ctí si tieto hodnoty a vedie k tomu aj iných. Je to človek nesmierne pracovitý, precízny, všestranný, zanietený, obetavý a srdečný. S uznaním sa o ňom vyjadrujú najmä ľudia z oblasti kultúry: osvetári, riaditelia kultúrnych zriadení, starostovia, matičiari, vedúci i členovia folklórnych súborov a skupín a mnohí iní.

Folklórne slávnosti pod Poľanou si vážia Igora Kovačoviča a jeho spätosť s Detvou. Za mimoriadne zásluhy a vzťah k Detve mu Detvania pred časom udelili i čestné občianstvo mesta Detva.

Igor Kovačovič 24. apríla 2018 oslávil svoje významné životné jubileum. Oslávencovi sa patrí poďakovať za všetko, čo urobil pre Detvu a Folklórne slávnosti pod Poľanou od roku 1966 až podnes:
– ako zakladateľ festivalu a uznávaná autorita
– ako dlhoročný hlavný organizátor vo funkcii predsedu Prípravného výboru, Organizačného výboru, predsedu a podpredsedu Programovej rady
– ako tvorca mnohých programových koncepcií, dokumentov, podnetných návrhov
– ako mimoriadne aktívny, všestranný a najdlhšie pôsobiaci člen Programovej rady tohto podujatia
– ako uznávaný autor, pripravovateľ a režisér desiatok úspešných programov
– ako spolupripravovateľ jedinečných gramoalbumov hudobnej a piesňovej kultúry regiónov stredného Slovenska, spoluautor publikácie Podpoľanie – tradície a súčasnosť
– ako odborník folklorista, choreograf, kultúrnoosvetový pracovník i v úlohe učiteľa, šíriteľa, výskumníka, hodnotiteľa, odborného poradcu a tak ďalej.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve oslávencovi na tohtoročnom 53. ročníku ako prejav vďaky a uznania venujú samostatný program a okrem toho uvedú i program jubilujúceho súboru Partizán, ktorého oslávenec je dlhoročným choreografom a umeleckým vedúcim.

Poďakovanie patrí i rodine jubilanta, najmä manželke Eve za podporu jeho snažení a poslania pri uchovávaní kultúrneho dedičstva.

Detva a široká folklórna rodina organizátorov a priaznivcov detvianskych slávností pánovi Igorovi Kovačovičovi k jeho jubileu srdečne blahoželajú a do ďalšieho žitia prajú hlavne veľa zdravia, lásky, spokojnosti a ešte veľa tvorivého elánu. Nech sú jeho kroky a roky naplnené ozajstným šťastím. 

Text: Anna Ostrihoňová, Predsedníčka Programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
Foto: Jozef Fašanga