Mesto Detva a KC. A. Sládkoviča Vás pozýva na STAVANIE MÁJOV
NEDEĽA 29. apríl 2018
16.oo hod.: Námestie SNP
17.15 hod.: Fontána pred Domom kultúry A. Sládkoviča v Detve

účinkujú:
Detské folklórne kolektívy, Folklórne súbory ľudových piesní a tancov z Detvy

Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. 

Máj sa stal tiež symbolom víťazstva jari nad zimou, znovu obnovujúcej sa prírody. V stredoveku stavali máje na počesť a z úcty pred kostol, radnicu a domy všeobecne známych a vznešených ľudí. Odtiaľ už nebolo ďaleko a postavenie stromu sa stalo symbolom lásky. V 15. storočí postavenie mája znamenalo vážny záujem o dievča, za určitých okolností mohlo nadobudnúť aj právny význam – právoplatnosť manželstva. Máj ako prejav lásky sa od polovice minulého storočia stavia v obciach a mestách pre všetky dievčatá spoločný, stal sa iba zvykom. Túto skutočnosť väčšinou realizujú folklórne zoskupenia.

V Detve sa stalo tradíciou postaviť dva máje, v historickej časti mesta a pred Domom kultúry A. Sládkoviča za účasti detvianskych folklórnych kolektívov.