Aj keď je u nás tento sviatok menej známy, jeho popularita z roka na rok rastie.

Aký darček dať otcovi? Svoju lásku a vďaku sme našim ockom v MŠ prejavili malým srdiečkom, ktorého polovica patrila mamičkám. Za ich lásku, starostlivosť, pusu pred spaním, za peknú rozprávku…patrí vďaka obidvom. Darovali sme len drobnosť, ale hlavne sme potešili rodičov a dali im najavo, ako veľmi ich ľúbime.

Krása života spočíva v spoločne strávenom čase. Nezabudli sme na nich, deň 17. Jún 2015 patril im. Športové popoludnie, veselá zábava i posedenie pri ohníku spojené s opekačkou patrilo našim oslávencom! Čo povedať na záver? Nezáleží na tom či darujete drobnosť, alebo veľký dar, hlavné je že potešíte človeka, ktorého ľúbite a dáte mu najavo, aký dôležitý je vo vašom srdci.

Text :  Anna Hudecová, Materská škola, Obrancov mieru, Detva

skola