Medzinárodný deň detí v Centre voľného času Trend Detva sa niesol v duchu srdiečok. Centrum voľného času Trend a Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve pripravili pre deti základných škôl a materských škôl v našom meste podujatie s názvom „Za maľované srdiečko perníkové“.

Podujatie bolo viac než úspešné, veď sa doň zapojilo 650 detí z nášho mesta, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Výstavku srdiečok si môžu rodičia a deti pozrieť pred KC A. Sládkoviča a v CVČ Trend na dverách vstupnej haly.

Text a foto: Yveta Unterfrancová