Na Zimnom štadióne v Detve sú od polovice mája nové sociálne zariadenia pre návštevníkov.

„Rekonštrukciu sme začali ešte v marci, stavebné práce boli ukončené v prvej polovici mája,“ povedal Štefan Slemenský, riaditeľ Správy športových zariadení mesta Detva. Práce zahŕňali demontáž starej sanity, hĺbkovú penetráciu, výmenu obkladov, dlažby a zárubní a čistenie vodovodných stúpačiek. Okrem toho museli stavbári nanovo betónovať podlahy, vymurovať deliace priečky, kompletne prerobiť rozvody vody a odpadu a namontovať novú sanitu. Nové sú aj podhľady, v ktorých sú rozvody ukryté.

„Rekonštruovali sme tiež miestnosť pre upratovačky, kde sú tiež nové obklady a dlažba, nový bojler, nová výlevka a nový prívod vody,“ doplnil riaditeľ.

Pri rekonštrukcii sa zistilo, že problémy sú aj so strechou. Bola nutná aj jej rekonštrukcia, predovšetkým v časti nad sociálnymi zariadeniami a chodbou, čo je približne polovica strechy východnej prístavby štadióna. Stavbári na nej museli strhnúť starú lepenku, vyrovnať všetky plochy, napenetrovať ich a nalepiť novú lepenku.

Za nové sociálne zariadenia a opravu strechy zaplatila Správa športových zariadení mesta Detva zo svojho rozpočtu viac ako 14-tisíc eur.

„Do budúcnosti chceme zrekonštruovať ešte šatne a sociálne zariadenia pre hokejové mládežnícke družstvá. Teraz plánujeme vykonať opravy poškodených svietidiel nad hracou plochou, natrieť samotnú hraciu plochu, rekonštruovať mantinely a posunúť ochranné siete nad mantinelmi,“ dodal Štefan Slemenský. Okrem toho chce vedenie Správy športových zariadení mesta Detva v spolupráci s mestom v lete vyasfaltovať aj vnútorný dvor štadióna vrátane odvodnenia vnútorného dvora.

Text: ms