Vyzerá to tak, že kruh sa pomaly začína uzatvárať a v kauze rozkrádania detvianskej firmy sa začínajú stále častejšie objavovať mená ľudí blízkych práve niektorým poslancom. Spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako Technické služby kontrolujú práve poslanci, ktorí majú reálnu moc v meste cez nimi dosadené dozorné rady. Celé je to o to horšie, že stopy vedú práve k ľuďom, ktorí mali túto spoločnosť kontrolovať a riadiť.

Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo po voľbách p. Roman Vrťo ako líder s poslancami presadil za členov Dozornej rady na Technické služby svojich ľudí a to p. Suju, p. Sekereša a p. Výbošťoka.

Vo vyšetrovacom spise a z výpovedí svedkov v tejto kauze sa objavuje napríklad meno poslanca a zároveň člena dozornej rady na Technických službách p. Imricha Sekereša, ktorý mal sprostredkovať vývoz štrkodrvy pre svoju rodinu na Budinú. Tento jeho rodinný príslušník túto fúru štrku vyplatil tak ako ostatní až po prevalení tejto kauzy. Pán Sekereš s pánom Vrťom spolu kandidovali do zastupiteľstva v jednej skupine ako “Zmena pre Detvu”.

Po prevalení tejto kauzy “štrky” a po odvolaní konateľa p. Bystrianskeho poslanci a členovia dozornej rady zvolili na Technické služby nového konateľa. Čo je však zaujímavé, oni za nového konateľa Technických služieb zvolili pána Jozefa Malatinca, ktorý bol v tom čase na Technických službách vedúci dopravy a zástupca dnes už bývalého konateľa p. Bystrianskeho. Z toho vyplýva, že ako vedúci dopravy a zástupca konateľa bol v tom čase spoluzodpovedný za dianie v tejto spoločnosti. Jeho meno sa dokonca nachádza vo vyšetrovacom spise ako osoba, ktorá si mala tiež nechať doviezť štrk k vlastnému domu do Dúbrav.

Zaujímavým a podstatným faktom je aj to, že Technické služby boli v rokoch 2011 – 2014 riadené a kontrolované dobre, nakoľko v rokoch 2011-2015 boli Technické služby v zisku, výplaty zamestnancom nemeškali, nemali žiadne pohľadávky na Daňovom úrade, v zdravotnej ani v sociálnej poisťovni. Technické služby sa dostali do zlej finančnej situácie až v rokoch 2016 – 2017, keď kontrolu nad nimi prevzali poslanci okolo p. Romana Vrťa a keď začali Technické služby “riadiť a kontrolovať” nimi dosadení ľudia.

Technické služby však mali problémy už aj v minulosti. Bolo to v rokoch 2007-2010, keď bol ešte konateľom p. Fekiač. Je zaujímavé, že Technické služby v tom čase taktiež ovládali práve poslanci okolo p. Romana Vrťa. Hovorí o tom aj kontrola z roku 2011, ktorú vykonal hlavný kontrolór za obdobie rokov 2009-2010, kde sa preukázalo nehospodárne nakladanie s majetkom Technických služieb a mesta. V tejto kontrole sa vtedy objavila dnes už zrušená firma Crystal s.r.o. Malo ísť o práce, ktoré vykonali Technické služby mesta Detva v rekreačnom stredisku na Bielych Vodách pričom tieto služby neboli Technickým službám vyplatené a tie tak prišli o desaťtisíce euro.

Rovnako dodnes nie je uzavretá ani kauza Remov Sport, kde osobne poslanec Roman Vrťo poza chrbát oficiálnych predstaviteľov mesta svojvoľne rokoval s firmou Remov Sport a pričinil sa o objednanie prác od tejto firmy na Zimnom Štadióne a tak o stratu takmer 19 000 eur v Technických službách. Na takéto dohadovanie kšeftov a prác so súkromnými firmami však pán Vrťo zo svojej pozície nemal žiadne právo. On však podľa vyjadrení firmy na stretnutí tvrdil, že nie je problém a on za objednané služby pre nich z mesta peniaze vybaví. Dodnes nemá táto firma peniaze vyplatené a Technickým službám vznikla pohľadávka vo výške takmer 19 000 eur. (V prílohe pod článkom je oficiálny list od tejto firmy, kde stretnutie s pánom Vrťom opisuje) 

Technické služby sú len vizitkou neschopnosti a zneužívania moci pár jedincov, ktorým dali občania v dobrej viere vo voľbách svoju dôveru. Najnovšie sa poslanci rozhodli riešiť súčasnú situáciu na Technických službách naliatím mestských peňazí vo výške takmer 650 000 eur do tejto spoločnosti. Technické služby sú len zlomok šafárenia s mestskými peniazmi. Najnovšie chcú poslanci zadĺžili mesto 3,5 miliónovým úverom a svoju neschopnosť sa snažia prekryť obviňovaním primátora.

Nový rok v Detve začal ako z nejakého nevydareného akčného filmu. Najprv „ neznáme zamaskované osoby „ roznášali po celej Detve pod rúškom noci anonymné letáky a teraz si „neznáme osoby „ objednali v jednom bulvárnom týždenníku článok, ktorý mal očierniť primátora a spojiť ho s kauzou “štrky”. 

Čo sa to teda v Detve deje? Odpoveď je jednoduchá „ neznáme osoby „ začali predvolebnú kampaň do detvianskeho parlamentu a za primátora mesta. Voľby sú síce až na jeseň tohto roka, ale pretože nemajú žiadnu tému na súčasného primátora musia si nejakú tému vyrobiť. Po výpovedi svedkov v tejto kauze je už však zrejmé, že primátora sa „anonym“ snažil obviniť neprávom. 

Ak chcete vedieť kto má v skutočnosti v “štrkoch” prsty prinášame Vám výpovede všetkých svedkov z tejto kauzy: Výpovede svedkov z vyšetrovania 

List od firmy Remov, v ktorom opisuje stretnutie s p. Vrťom a žiada peniaze, ktoré do dnešného dňa nemá vyplatené: List od firmy Remov

Text: Občianski aktivisti – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Dušan Vepřek, Pavel Golian, Ján Šiandor