„Vážení občania,

už sme si zvykli, že v rôznych bulvárnych médiách, akými je aj týždenník Plus 7 dní, sa snažia uverejňovať rôzne konšpiračné články plné pikantných poloprávd a zavádzajúcich informácií, len aby nejako zaujali čitateľov, ktorí nepoznajú skutočnosti a tak sa dajú ľahko ovplyvniť.

Takýto článok bol tentokrát uverejnený aj za účelom diskreditácie a očierňovania mojej osoby ako primátora mesta. K tomuto osočovaniu a podsúvaniu nepriameho obviňovania bola zneužitá kontrola hlavného kontrolóra mesta. Aby článok upútal pozornosť, dali mu grandiózny názov a hneď v úvode uverejnili fotografiu primátora s textom „v kauze rozkrádania detvianskej firmy rezonujú mená ľudí blízkych primátorovi.“ Autor článku chce týmto nepriamo podsunúť čitateľom, že primátor má niečo s touto kauzou alebo dokonca s nejakou krádežou. Autor článku je opatrný a nikde priamo primátora z ničoho neobviňuje, aby primátor nemohol podať trestné oznámenie. Takto neurčito sa vyjadruje aj v ďalších častiach článku, a snaží sa stále podsúvať čitateľom rôzne konšpiračné úvahy a podozrenia.

Aj keď v kontrolnej správe hlavný kontrolór nikde nespomína nejaké pochybenie primátora, autor článku sa ho snaží s niečím takýmto spojiť. Je poľutovania hodné, ak sa k tomuto politickému útoku zneužívajú aj rodinní príslušníci. Je predsa ich súkromnou záležitosťou, že si v tomto prípade dali doviesť odpadovú zeminu. Takýchto zistených prípadov v kontrolnej správe bolo niekoľko desiatok a v rámci mesta bola rozvezená odpadová zemina mnohým občanom, ktorí ju ešte mohli využiť. Kontrolór uvádza, že Technické služby si neúčtovaním týchto všetkých prístavných a odstavných jázd s odpadovou zeminou vyrobili celkovú škodu vo výške 230,67 Eur. Nemôžme viniť všetkých týchto občanov, že im Technické služby za tento dovoz neposlali desať, dvadsať či tridsať eurové faktúry a že sa domnievali, že odpadová zemina i doprava je bezplatná. Pán hlavný kontrolór mesta sa tiež jednoznačne vyjadril, že kontrolou nezistil a ani nemá vedomosť o tom, že by sa niekto z týchto ľudí dopustil akéhokoľvek porušenia platnej právnej legislatívy.

Zistenia z kontroly sú predmetom policajného šetrenia a ak by autor článku chcel uverejniť naozaj pravdivý a objektívny článok, prečo nepočkal na ukončenie vyšetrovania, v ktorom by polícia jednoznačne preukázala porušenie zákonov a osoby, ktoré sa ho dopustili. To by však už asi nebolo zaujímavé, pretože tam by sa už nedalo manipulovať, podsúvať nepotvrdené úvahy a nepriamo, bez dôkazov obviňovať.

V článku sa uvádza, že zdrojom informácií je aj anonymná osoba z Detvy, ktorá sa zrejme bojí zverejniť svoje meno a ja sa domnievam, že sa jedná o osoby, ktoré sa v Detve už dlhšiu dobu snažia poškodiť, očierniť a zdiskreditovať primátora, aby mohli mesto ovládať, dostať sa k majetku a finančným prostriedkom mesta. Túto medializáciu vnímam ako súčasť predvolebného boja blížiacich sa komunálnych volieb. Článok v Plus 7 dní totiž nie je jediným osočovaním a šírením zavádzajúcich informácií.

Tieto osoby píšu a zamaskovaní v noci roznášajú po meste klamlivé, osočujúce, anonymné letáky. O tom, že sú tieto letáky nepravdivé svedčí aj skutočnosť, že ich autor sa bojí uviesť svoje meno, aby nebol trestne stíhaný. Na tieto osoby som podal trestné oznámenie a ani takéto intrigy ma neodradia od práce pre naše mesto a obhajovania záujmov všetkých slušných obyvateľov nášho mesta a regiónu.“

Text: Ján Šufliarský