Primátor mesta Detva Ján Šufliarský spolu s architektkou mesta Beatou Mikušovou a spracovateľkou územného plánu mesta Mariannou Boškovou, dňa 10. októbra 2018, rokovali s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja o riešení cestného obchvatu Detvy.

Ako upresnil primátor Ján Šufliarský, cestný obchvat by mal spájať cestu I/16 Zvolen – Lučenec s priemyselným parkom Detva Trstená a ďalej by sa mal napojiť na cestu III/2455 Detva – Očová.

Tento cestný obchvat by mal odľahčiť dopravu po centrálnej ulici M. R. Štefánika a mal by sa budovať ako budúca preložka cesty III/2455, ktorá prechádza stredom mesta. Pôvodná cesta sa potom stane mestskou komunikáciou, ktorá bude využívaná len pre vnútromestskú dopravu.

Banskobystrický samosprávny kraj tento návrh odobril a bude zapracovaný do územného plánu mesta Detva a následne do územného plánu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Financovanie výstavby tohto cestného obchvatu bude predmetom ďalších rokovaní, ktoré bude mesto Detva iniciovať v blízkej budúcnosti.

Text a ilustračné foto: Zuzana Vrťová