Hlavný banský úrad, strojári, obyvatelia a primátor mesta Detva dnes na súde opätovne vyjadrili svoj odmietavý postoj k ťažbe zlata. Mesto Detva na čele s primátorom Ing. Jánom Šufliarským sa rázne vyjadrilo, že obyvatelia nechcú vo svojom katastri povrchovú baňu, ale budúcnosť regiónu vidia v cestovnom ruchu.

Na pojednávanie do súdnej siene pricestovalo autobusom z Detvy okolo 30 odborárov, zamestnancov spoločnosti PPS Group, ktorá je spolu s mestom Detva, dotknutými obcami i občianskymi aktivistami účastníkom konania.

Banskobystrický krajský súd sa nakoniec priklonil na stranu odporcov ťažby a žalobu ťažobnej firmy zamietol ako nedôvodnú. Zároveň zdôraznil, že firma Minig gold s.r.o nebola držiteľom banského oprávnenia, a preto jej Hlavný banský úrad nemohol vyhovieť.

Ťažobná firma Mining gold s.r.o, ktorá je nástupníckou spoločnosťou firmy Emed Slovakia skúsila zažalovať Hlavný banský úrad, pretože vlani potvrdil zastavenie konania na určenie dobývacieho priestoru. Hlavným dôvodom zamietnutia ťažby boli vtedy nesúhlasné stanoviská mesta Detva a priľahlej obce Dúbravy. Firma tvrdila, že to Hlavný banský úrad urobil protizákonne a žiadala súd, aby rozhodnutie zrušil a vrátil na nové konanie.

Banskobystrický krajský súd sa však po viac ako 2,5 hodiny trvajúcom pojednávaní priklonil na stranu odporcov ťažby a žalobu ťažobnej firmy zamietol. Toto rozhodnutie súdu je právoplatné a obyvatelia podpoľania to považujú za svoje víťazstvo.