Plánovaná budova Okresného úradu v Detve zdraví návštevníkov a občanov mesta už mnoho rokov. Prečo táto budova ešte stále nie je dostavaná? Bude vôbec?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Začali sme sa o túto problematiku zaujímať viac a tak Vám prinášame overené informácie,   vedúcej odelenia správy majetku MsÚ v Detve pani Ing. Pálkovej.

Uvedená budova nie je vlastníctvom Mesta Detva, ale je majetkom štátu a spravuje ju Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Centra podpory v Banskej Bystrici. Práce na výstavbe budovy boli zastavené pred 15 rokmi a budova od vtedy chátra.  Primátor mesta Ing. Ján Šufliarský vynaložil v minulosti nemalé úsilie a inicioval množstvo pracovných stretnutí s cieľom doriešiť vzniknutú situáciu. Napriek mnohým sľubom zo strany štátu sa situácia dodnes nezmenila.

Dňa 25.4.2012 Mesto Detva vyzvalo listom ministra vnútra Róberta Kaliňáka na dostavbu rozostavanej stavby a dôrazne upozornilo na skutočnosť, že uvedená budova ako rozostavané a zarastené stavenisko, kazí vzhľad vstupnej časti mesta a je zlou vizitkou štátu a jeho starostlivosti o svoj majetok. Dňa 20.7.2012 bola na Mesto Detva doručená odpoveď generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, v ktorej uviedol, že vzhľadom na úsporné opatrenia vo verejných financiách sa neuvažuje s dostavbou rozostavaného úradu. Ďalej uviedol, že rozostavaná stavba bola v minulosti viackrát predmetom ponukového konania, avšak bezvýsledne a prisľúbil, že Ministerstvo vnútra SR sa bude snažiť o doriešenie problémov týkajúcich sa predmetnej stavby.

Dňa 3.6.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Ing. Jána Šufliarského s pracovníkmi Ministerstva vnútra SR a Centra podpory v Banskej Bystrici. ohľadne riešenia poškodzovania rozostavanej budovy zanedbaním údržby a poveternostnými vplyvmi.  Primátor vyzval Ministerstvo vnútra k nevyhnutným opravám na rozostavanej budove, nakoľko sú na budove poškodené žľaby a krytina a dochádza k zatekaniu vody po obvodových múroch a do vnútra budovy, čím sa budova neustále znehodnocuje. V ďalšej časti pracovného stretnutia sa prejednávala možná dostavba, prípadne spôsoby využitia rozostavanej budovy v budúcnosti. Pracovníčka Ministerstva vnútra navrhla dve alternatívy, ktoré predloží na Ministerstve vnútra a o výsledkoch bude Mesto Detva následne informovať.

Veríme, že Ministerstvo vnútra po 15 rokoch  konečne nájde riešenie vzniknutého  problému, budova sa čo najskôr dokončí a bude slúžiť nielen  pre občanov nášho mesta, ale celého regiónu.

Redakcia DTinfo.sk