Druhý júnový víkend, 11. a 12. júna 2016, sa opäť otvorili brány detvianskeho Amfiteátra a privítali nadšencov detského folklóru na II. ročníku Detského folklórneho festivalu – Hrajte nám, husličky. Festival otvoril slávnostným príhovorom primátor mesta Detva Ján Šufliarský.

Divákom sa predstavil Detský folklórny súbor Ratolesť, Detvanček a Vrtielko z Detvy, Hviezdička z Hriňovej a hosťami festivalu boli detské folklórne súbory Klnka z Bratislavy a Jabúčko z Jablonového. Hovoreným slovom program sprevádzala Anna Klimová.

Scénicky spracovaný program pod názvom Rok na dedine bol rozdelený na štyri časti podľa ročných období. V pásme jeseň privítali divákov deti z folklórneho súboru Vrtielko s tancom Na jarmoku v Detve, dievčatá z Detského folklórneho súboru Detvanček zatancovali koleso z Telgártu a Detský folklórny súbor Klnka ukázal detvianskym divákom Myjavský jarmok.

Príchod zimy umocňovalo plieskanie bičmi na kopcoch a zvuk fujary trombity ako symbolické vyháňanie zlých duchov a síl. V tomto pásme zatancovali súbory Jabúčko z Jabloňového, Detvanček ukázal, ako vyzerali Priadky v Detve a koniec zimy tancom Palicový ukončili Fašiangy deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť.

Druhá polovica programu začala symbolickým vynesením Moreny, kedy dievčatá zo všetkých folklórnych súborov vytvorili obraz príchodu jari.

Efektný pochod približne 150 dievčat bol zaslúžene ocenený spontánnym potleskom divákov. V pásme venovanom jari sa deti z Jabúčka zahrali Jarné hry, Anna Klimová potešila divákov svojím krásnym spevom s piesňou Trávička, tráva, zelená tráva, potom Ratolesť ukázala tance Marmuliena, Šijeme vrecia, šijeme, Ide káčer po doline, Detský folklórny súbor Hviezdička sa predstavil divákom s programom Aha, čo ja mám a jar ukončili opäť deti z Ratolesti pasením husí.

Posledné programové pásmo s názvom Leto otvoril Detský folklórny súbor Jabúčko, dievčatá z Ratolesti zaspievali na krstinách, na východ Slovenska divákov zaviedol súbor Klnka s tancom Šariš polka, Fľaškový a Zemplínsky čardáš, svoj priestor dostala aj Ľudová hudba Tomáša Boráka a záver programu patril domácemu súboru Ratolesť s tancom Na Jánošíka.

Príjemným ukončením bola gratulácia Aničke Klimovej k jej okrúhlemu výročiu, práve jej vnučka jej symbolicky za všetky deti zagratulovala a poďakovala. Absolútnym záverom bolo spoločné vystúpenie všetkých súborov, ako inak,  na pieseň Poľana, Poľana, celá si zoraná.

Všetkým účinkujúcim a divákom vyslovil režisér scénického programu Rok na dedine Michal Baláž obrovské ďakujem a verí, že sa program divákom páčil. „Nestačí potešiť oko diváka, ale treba dojať jeho srdce. Či sa nám to podarilo, musia odpovedať diváci,“ dodáva Michal Baláž.

Festival Hrajte nám, husličky organizovalo Občianske združenie Ratolesť za podpory sponzorov.

Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

1

Text a foto: Magdaléna Balážová