Dňa 1. marca 2016 v Dennom centre v historickej časti Detvy sa otvorilo počítačové vzdelávanie pre 14 seniorov.

Univerzita tretieho veku pri Technickej univerzite vo Zvolene v spolupráci s Mestským úradom v Detve umožnili vzdelávanie pre skupinu 14 seniorov v Detve. Vzdelávanie je financované z medzinárodného projektu Erasmus plus, v ktorom sú zapojené štáty Poľsko, Turecko, Česká republika a Portugalsko.

Okrem počítačového vzdelávania budú mať možnosť seniori absolvovať aj anglický jazyk, finančnú gramotnosť, cvičenia pamäte a ďalšie.
„Som veľmi rád, že vďaka projektu môžeme seniorom umožniť bezplatné vzdelávanie s kvalitnými lektormi. V tomto projekte nejde o vzdelávanie len jedného vybraného študijného odboru, ale o viacero zaujímavých oblastí.V projekte sa hovorí aj o vzdelávaní lektorov a o vzájomnej komunikácií študentov prostredníctvom sociálnych sietí.

Chcel by som sa poďakovať aj mestu Detva, ktoré nám vytvorilo podmienky pre šírenie dobrej myšlienky a to je vzdelávanie seniorov na Univerzitách tretieho veku,“ uviedol Erik Selecký, vedúci Centra ďalšieho vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene.

Viac informácií na: http://www.tuzvo.sk/cdv/aktuality/

Text a foto: Erik Selecký