Mestská polícia v Detve získala náčelníka, od 1. marca 2016 do služby pre mesto nastúpil Jaroslav Dominik.

Mestské zastupiteľstvo, ktoré zasadalo v Detve v posledný februárový deň, schválilo návrh predložený primátorom na menovanie Jaroslava Dominika do funkcie „Náčelník Mestskej polície mesta Detva.“

Návrhu predchádzalo úspešné výberové konanie, ktoré vyhlásilo mesto Detva ešte v januári 2016. Nový náčelník Jaroslav Dominik po menovaní uviedol, že jeho prioritami je skvalitnenie práce príslušníkov mestskej polície v Detve, pozitívnejšie vnímanie ich práce občanmi a pripravenie podkladov na rozvoj mestskej polície.

„Ak to finančné prostriedky dovolia, budem navrhovať poslancom mestského zastupiteľstva zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície, ale aj skvalitnenie ich výstroje a výzbroje,“ dodal Dominik. Aktuálne má nový náčelník k dispozícii doterajší šesťčlenný tím príslušníkov Mestskej polície mesta Detva.

Jaroslav Dominik má trvalé bydlisko v Očovej. Po ukončení Vysokej vojenskej školy slúžil ako vojak z povolania, potom pracoval ako vyšetrovateľ a neskôr bol starostom. Náčelník mestskej polície je podriadený primátorovi mesta, náčelník riadi, organizuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť mestskej polície.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková