Župa začala s náborom zdravotníkov pre očkovacie centrá, od ministerstva žiada jasné stanovisko

Pomôžte poraziť pandémiu COVID-19 – obracia sa Banskobystrický samosprávny kraj na lekárov a sestry, ktorých hľadá pre krajské očkovacie centrá. Zdravotníci, ktorí majú záujem s čo najrýchlejším zaočkovaním širokej verejnosti pomôcť, sa môžu od dnes registrovať na webe kraja. Župa zároveň apeluje na ministerstvo zdravotníctva, aby konečne prišlo s jasným stanoviskom k úlohe samosprávnych krajov pri očkovaní.

Na lekárov a zdravotné sestry je namierená výzva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorú na dnešnom tlačovom brífingu predstavil župan Ján Lunter. 

„Vo viacerých mestách v kraji pripravujeme očkovacie centrá, s cieľom zrýchliť a zjednodušiť prístup širokej verejnosti k očkovaniu proti COVID-19. V tejto chvíli máme predbežne zabezpečených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí očkovanie v očkovacích centrách administratívne zastrešia. Nevyhnutné je však posilniť očkovacie tímy o ďalších lekárov a zdravotné sestry, aby bol priebeh očkovania čo najplynulejší,“ povedal predseda BBSK.

Zdravotníci, ktorí majú záujem očkovať v krajskom očkovacom centre, sa môžu od dnes registrovať na internetovej stránke kraja www.bbsk.sk/nabor

V online dotazníku uvedú svoje časové možnosti aj okres, v ktorom pôsobia, detaily týkajúce sa finančnej odmeny, zmluvy a ďalších náležitostí im mailom upresní oddelenie zdravotníctva Úradu BBSK. 

V prípade doplňujúcich otázok tiež môžu kontaktovať koordinátorku očkovacích centier na nabor@bbsk.sk.

Funkčný model, ktorý nezaťaží lekárov

„Lekárom, ktorí budú ochotní očkovať počas svojich ordinačných hodín, bude samosprávny kraj nápomocný pri riešení zástupu ich ambulancie. Sme presvedčení, že pandémiu je možné zvládnuť jedine masívnym očkovaním obyvateľstva, preto sme sa rozhodli osloviťvšetkých lekárov a sestry a vytvoriť model, pri ktorom nebudú zaťažení nadmernou administratívou,“ doplnil Ján Lunter.

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s mestami bude v tomto modeli zabezpečovať kompletnú logistiku, vybavenie, dezinfekciu a upratovanie priestorov, siete a ďalšie materiálno-technické záležitosti. Tiež zabezpečí administratívnych pracovníkov a registráciu náhradníkov na očkovanie.

„V rozpočte kraja sme na tento účel vyčlenili 100-tisíc eur, s ministerstvom zdravotníctva budeme rokovať o spôsobe refundácie týchto nákladov. Medicínske výkony a súvisiaci materiál budú preplácať zdravotné poisťovne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v každom okrese. Tí uzatvoria zmluvy s konkrétnymi lekármi a z platieb od poisťovní im aj vyplatia odmeny,“ vysvetlil fungovanie systému podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že dodávku vakcín a registráciu na očkovanie bude zabezpečovať ministerstvo zdravotníctva.

Chýbajú odpovede

Prípravu desiatky očkovacích centier, z ktorých každé by malo denne zaočkovať minimálne 500 ľudí, spustil Banskobystrický samosprávny kraj ešte začiatkom februára. V spolupráci s primátormi miest a odborníkmi z lekárskeho prostredia vytypoval priestory, uskutočnil ich obhliadky a pracuje na softvérovom i materiálnom vybavení tak, aby očkovacie centrá zodpovedali požiadavkám, ktoré tento týždeň upresnilo v manuáli ministerstvo zdravotníctva. 

Cieľom BBSK je krajské očkovacie centrá pripraviť do stavu, aby pri dostatku vakcín mohli byť od začiatku marca uvedené do prevádzky.

„Potrebujeme jasné a oficiálne poverenie od ministerstva, že samosprávne kraje sú koordinátormi pre vznik očkovacích centier. Potrebujeme jasný plán, kedy a v akých objemoch budú do krajov prichádzať vakcíny. Potrebujeme poznať spôsob financovania očkovacích centier a výšku odmeny pre zdravotníkov. Potrebujeme prístup do systému NCZI pre registráciu na očkovanie. A čo je najdôležitejšie, potrebujeme intenzívnu dennú komunikáciu s pracovníkom ministerstva, ktorý bude mať túto problematiku pre každý kraj na starosti,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Podľa jeho slov sa komunikácia s ministerstvom zdravotníctva v posledných dvoch týždňoch zlepšila, stále však chýbajú jasné pokyny a stanoviská nielen k očkovacím centrám, ale aj ďalším systémovým otázkam.

„Zvládnuť očkovanie dobre, rýchlo a dostupne pre každého obyvateľa je nielen pre nás, ale pre celý svet výzvou tohto roka. S prípravami očkovacích centier sme začali aj bez oficiálneho mandátu, pretože si nemôžeme dovoliť čakať. Chceme byť dobre pripravení a aj my chceme pomôcť poraziť pandémiu COVID-19,“ uzavrel vicežupan.