Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí nebude tiecť pitná voda v Detve v piatok 12. februára 2021 od 8.30 do 18.00 hod. na uliciach Kukučínova, Orlova, Chalupkova a Kamenná. Z uvedeného dôvodu bude zatrvorená aj Základná škola na Kukučínovej ulici.

Žiaci sa budú učiť dištančne. Zároveň nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Škola nebude otvorená ani pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre.

Oznam pre rodičov na webe školy