Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na nový koronavírus sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020, t.j. od soboty do nedele, v čase od 7.00 do 22.00 hod. (Posledný odber do 21.30 hod.)

Mesto Detva odporúča testovanie podľa adresy bydliska.

Dom kultúry A. Sládkoviča (dve odberné miesta) – pre ulice M. R. Štefánika, Obrancov mieru a Záhradná

Mestské kultúrne stredisko (Chudobienec) – pre ulice Fučíkova, Hollého, Hviezdoslavova, J. kráľa, J. Thurzu, Jesenského, Jožka Rybára, Kollárova, Kpt. Nálepku, Ľ. Zeljenku, M. Benku, S. Stračinu, Detva – okolie súp. č. 534, 537, 538, 539, 540, 544, 624, 627, 628, 629, 630, 633, 635, 638, 639, 640, 642, 669, 695, 704, 742, 760, 762, 774, 775, 776, 797, 798, 1148, 1565, 1626, 1633, 1685, 3120, 3254, 3291, 3293, 3340, 3410, 3424, 3437, 3446, 3477, 3524, 3229

Kultúrny dom Piešť I. – pre obyvateľov z Piešťa I a Piešťa II

Klub dôchodcov na Partizánskej ulici – pre ulice Cintorínska, Kamenná, Kúpalisko, Námestie SNP, Nová ves, Partizánska, Sládkovičova, Detva – okolie súp. čísla 546, 548, 549, 587, 808, 1719, 3317, 3443

Športová hala (dve odberné miesta) – pre ulice: Jána Pavla II., Jánošíkova, Štúrova, mesto Detva (občania bez domova), Detva okolie súp. čísla 584, 598, 761, 1118, 1172, 1179

Centrum voľného času (dve odberné miesta) – pre Dolinky, J. G. Tajovského a Novosady

III. ZŠ na Ulici Obrancov mieru – pre Námestie mieru

Spojená škola – telocvičňa – pre ulice Agátova, E. M. Šoltésovej, Okružná, Ostravská, Pionierska, Strojárska, T. Vansovej,  

Spojená škola – hlavná budova – Krpelná, Lúčna štvrť, časť obce Krné

Gymnázium – pre Ulicu A. Hlinku

I.ZŠ na Kukučínovej ulici – pre ulice B. Němcovej, Družstevná, Chalupkova, Kukučínova, Orlova, P. Jilemnického, Požiarnícka, časť obce Zapriechody, časť obce Kostolná + Stavanisko

COOP Jednota Skliarovo – pre Skliarovo a Laštek

IV. ZŠ J. J. Thurzu na Bernolákovej ulici – pre ulice A. Bernoláka, Vimperská, Detva – okolie súp. č. 612, 612, 615, 1421, 1701

Odporúčaný časový harmonogram testovania podľa priezviska:

  • A,B                 v čase 7.00 – 9.00
  • C,D,E              v čase 9.00 – 10.30
  • F, G                v čase 10.30 – 12.00
  • H,I,J,K            v čase 13.00 – 15.00
  • L,M,N,O,P    v čase 15.00 – 18.00
  • Q,R,S,T          v čase 18.30 – 20.00
  • U,V,X,Z,Z      v čase 20.00 – 21.30

V prípade, že vám konkrétne miesto a čas nevyhovujú, môžete sa dostaviť v inom čase na ktorékoľvek iné odberné miesto.

O TESTOVANÍ

Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ?

Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.

Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

Následne vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom,

Vypíšete formulár potrebný na registráciu,

Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.

ODBER

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,

Zdravotník vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

Zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,

Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz,

Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok vášho testu,

Zdravotník vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,

Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom kole celoplošného testovania.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila.

SOM POZITÍVNY

1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí čo nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne minister dopravy.

2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. O mieste karantény informujete príslušný úrad podľa pokynov Vášho lekára.

3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.

5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.

6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).

7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.

8. Nikam necestujte.

9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény.

10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

Viac info na: korona.gov.sk