Mesto Detva v nedeľu 15. marca 2015 so smútkom prijalo správu, ktorú slovenskej verejnosti komunikovala rodina profesora Jána Kulicha o úmrtí tohto národného umelca a čestného občana Detvy.

Ján Kulich získal čestné občianstvo mesta Detva v roku 2000 za stvárňovanie ľudového umenia rodného Podpoľania v umeleckej tvorbe a nevšedný tvorivý prínos Folklórnym slávnostiam pod Poľanou v Detve.

Akademický sochár zomrel v Bratislave vo veku 84 rokov. Narodil sa 31. decembra 1930 vo Zvolenskej Slatine. Bol portrétista, medailér, tvorca mnohých komorných i monumentálnych diel. Bol viacročným členom programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou.

kulich

text: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou

foto: archív Folklórnych slávností pod Poľanou