Od prvého apríla dochádza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Úradné hodiny klientskych centier, oddelení dokladov a dopravných inšpektorátov sú od 16. marca skrátené na čas od 8. do 11. hodiny každý pracovný deň. Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

  • Pondelok: Utorok: 8.00 – 11.00
  • Streda: 13.00 – 16.00
  • Štvrtok, Piatok: 8.00 – 11.00

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Text: ms