Už 44. ročník regionálneho festivalu detí v speve detskej a populárnej piesne ZLATÝ KĽÚČIK sa konal 29. novembra 2015 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Podujatia sa zúčastnilo 26 interpretov v dvoch vekových kategóriách. Hudobné podklady k piesňam pripravil Stanislav Hupian a Igor Krajči, diplomovaný umelec. Podujatie slovom sprevádzala Eva Peknušiaková a hosťom festivalu boli súčasní maturanti Gymnázia v Detve. Spevákov hodnotila odborná porota v zložení: Andrea Ľalíková ako predsedkyňa a Roman Berky, obaja diplomovaní umelci, a Ján Ligenza.

Výsledky súťaže:

I. kategória

1. miesto – Nela Hanesová – Pieseň o kamarátstve – ZŠ s MŠ Alexandra Vagača v Detve

2. miesto – Natália Výbošťoková – Mama prečo – ZŠ s MŠ Alexandra Vagača v Detve

3. miesto – Lea Reváková – Správne dievča –ZŠ na Ul. Obrancov mieru v Detve

II. kategória

1. miesto – Tereza Halanová – Pri oltári – ZŠ na Ul. Obrancov mieru v Detve

2. miesto – Viera Gábrišová – Most přes minulost – ZŠ J. J. Thurzu v Detve

3. miesto – Viktória Melicherčíková – Študentská láska – ZŠ na Ul. Obrancov mieru v Detve

1

Podujatie bolo realizované s finančným príspevkom Banskobystrického kraja.

2

Text: Emília Sekerešová
Foto: archív Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve