Žiaci druhého ročníka Strednej odbornej školy v Detve sa zapojili do 21. ročníka „Silnej ruky pre stredoškolákov“.

Súťaž organizovala Slovenská asociácia pretláčania rukou (SAPR) pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera. V polovici novembra sa zúčastnilo krajského kola  žiakov 2.A a 2.D triedy. Súťažili vo viacerých váhových kategóriách.

Najväčší úspech dosiahol žiak 2.A triedy Patrik Melich, ktorý v kategórii nad 80 kg získal bronzovú medailu a postúpil do celoštátneho finále.

clanok2_obr3 clanok2_obr2 clanok2_obr1

Text: Valéria Čiamporová