Centrum voľného času Trend Detva usporiadalo okresné majstrovstvá v atletike žiakov základných  škôl, postupne v termínoch 20. mája, 7. a 8. júna 2016 na letnom štadióne v Detve.

Žiaci základných škôl okresu Detva si od prvého po deviaty ročník merali sily v rýchlostných i vytrvalostných behoch, skokoch do diaľky a do výšky, v hode kriketovou loptičkou, i vo vrhu guľou. Z dôvodu zlého technického stavu bežeckej trate sa nemohla uskutočniť súťaž štafiet 4 x 60 m mladšieho a staršieho žiactva.

Pretekári súťažili podľa pravidiel atletiky a o dodržiavanie týchto prísnych pravidiel sa starali rozhodcovia z radov učiteľov telesnej výchovy.

V bežeckých disciplínach v úlohe štartéra nezištne vypomáhal i v tomto roku bývalý tréner atletiky už senior Vincent Tvrdík.

Víťazné družstvá starších žiakov a žiačok (7. – 9. ročník) mali možnosť postúpiť na krajské kolo a odtiaľ na Kalokagatiu 2016 (Olympiáda žiakov základných škôl) do Trnavy.

Na Majstrovstvá kraja v Banskej Bystrici postúpili víťazi jednotlivých disciplín starších žiakov a žiačok, chlapci Základnej školy Júliusa J. Thurzu s počtom bodov 691 a dievčatá Základnej školy Kukučínova, s počtom bodov 533.

Najlepšími výkonmi na Majstrovstvách kraja v Banskej Bystrici uspela Timea Sujová zo Základnej školy Kukučínova, vo vrhu guľou 10,26 m a  Jakub Vreštiak, zo  Základnej školy s Materskou školou  Školská v Hriňovej v hode kriketovou loptičkou. Timea a Jakub presvedčili, že im náleží reprezentovať Stredoslovenský kraj na Kalokagatii 2016. Ani na tomto významnom podujatí školského športu Timea nesklamala a umiestnila sa na peknom piatom mieste.

Vedúcou banskobystrickej výpravy bola riaditeľka detvianskeho Centra voľného času Trend Yveta Unterfrancová.

Slovenská asociácia športu na školách ocenila na tomto podujatí Yvetu Unterfrancovú nielen ďakovným listom, ale aj Bronzovou medailou Ivana Branislava Zocha za dlhoročnú činnosť pri organizovaní školských športových súťaží a vedení školských športových kolektívov na domácich i medzinárodných súťažiach.

 

Blahoželanie patrí pani riaditeľke centra voľného času k tak významnému oceneniu a poďakovanie za jej zanietenú prácu na poli voľnočasových aktivít.

Vďaku si zaslúžia aj učitelia telesnej výchovy, bez ktorých by sa nedali organizovať športové súťaže, všetci pedagogickí pracovníci, ktorí prispievajú k príprave mladých pretekárov a objavujú športové talenty i všetci, ktorí sa podieľali na organizovaní okresného kola v atletike.

Výsledky Majstrovstiev okresu Detva v atletike žiakov a žiačok 1.-4. ročníka ZŠ

Výsledky Okresného kola v atletike: Mladší žiaci/čky a starší žiaci/čky (5. – 9.ročník ZŠ)

Text a foto: Anna Budáčová