Vážení občania, mesto Detva prostredníctvom povereného správcu pohrebiska v júli 2016 zabezpečilo umiestnenie oznámenia o poplatku priamo na hroby, ktoré sa nachádzajú na Starej Kalvárii (za kaplnkou), a na ktorých v roku 2016 končí platnosť uzavretých nájomných zmlúv.

Poplatky za nájom hrobových miest možno zaplatiť na Mestskom úrade na čísle dverí 211 (na prvom poschodí). Pre osobné stretnutie kontaktujte správcu pohrebiska Petra Gondu na tel. č. 0905 289 427.

Poverený správca pohrebiska prosí nájomcov, aby si so sebou priniesli starú nájomnú zmluvu, ktorú uzavreli s bývalým správcom pánom Jozefom Kulišiakom alebo príjmový doklad o zaplatení za konkrétne hrobové miesto.

text: Peter Gonda
ilustračné foto: Anna Ostrihoňová